رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی مطرح کرد

 انتشار بروشورهای راهنمای سرمایه‌­گذاری برای انگاره‌سازی

...

فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در یاداشتی ضمن تشریح فرآیند توسعه، تدوین و انتشار کتابچه­های راهنمای سرمایه‌گذاری ایران، به نقش محوری ارائه اطلاعات معتبر به سرمایه­گذاران خارجی پرداخته است.

یکی از فعالیت­های اصلی در زمینه جذب سرمایه خارجی تصویرسازی و انگاره­سازی (Image Building) از یک کشور است که شامل همه فعالیت­ها و برنامه­های مربوط به بازاریابی و روابط عمو‌می‌ است. از طریق این فعالیت­ها، تلاش ‌می‌شود علاوه بر ارائه آگاهی، احساس مثبتی نسبت به یک کشور به عنوان مقصد سرمایه­گذاری ایجاد شود.

از طرفی باید توجه داشت که اطلاعات نقش کلیدی در مراحل تصمیم­گیری سرمایه­گذاران به ویژه مراحل اولیه ایفا می­کند و مکمل بازاریابی است. عدم تقارن اطلاعاتی محدودیتی مهم در جریان سرمایه در طی مرزهای بین­المللی است. ارائه اطلاعات مرتبط (Relevant)، دقیق (Accurate) و کامل (Complete) این عدم تقارن و عدم اطمینان را برای سرمایه­گذاران کاهش داده و بر تصمیمات آنها به نفع مکان‌هایی که اطلاعات کامل در مورد آنها وجود دارد، تأثیر می­گذارد. سرمایه­گذاران مکان­هایی را که چنین اطلاعاتی در مورد آن ندارند در دایره تصمیم‌گیری و بررسی خود قرار نمی‌دهند.

یکی از اقداماتی که در مرکز خدمات سرمایه­گذاری اتاق تهران در جهت ترویج سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی انجام شده تدوین و انتشار بروشورهای راهنمای سرمایه­گذاری است که هم به انگاره‌ساز و بازاریابی توجه دارد و به ارائه اطلاعات ارزشمند به سرمایه‌گذاران ‌می‌پردازد.

برای این منظور ابتدا در قالب یک پروژه پژوهشی در همکاری با یکی از دانشگاه‌های کشور، تعامل بخش‌ها (Sector) یا بلوک­های کلیدی اقتصاد ایران و زیربخش­های اولویت‌دار در هر بلوک با به­کارگیری روش MICMAC در مدل­سازی داده-ستانده مورد تحلیل قرار گرفت. سپس بر این مبنا توسعه بروشورهای راهنمای سرمایه‌گذاری آغاز شد و بروشورهای جامع راهنماهای سرمایه‌گذاری در شش بخش از بخش‌های کلیدی اقتصادی ایران شامل انرژی، معدن، صنعت، سلامت، کشاورزی و گردشگری تدوین شد.

این کتابچه‌های راهنمای سرمایه‌گذاری به عنوان منابع ارزشمندی برای سرمایه‌گذاران بالقوه عمل می‌کنند و اطلاعات دقیقی در مورد روند بازار، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، مشوق‌ها و حمایت‌های سکتورها ارائه می‌دهند.

این بروشورها با شرح کلی سکتور آغاز ‌می‌شود و سپس به روندهای صادرات و واردات در زیربخش‌ها می‌پردازد در ادامه مزیت‌های اصلی کشور در آن سکتور مورد اشاره قرار گرفته و سپس زیربخش‌های اصلی و محصولات اصلی آن مورد بررسی بیشتر قرار گرفته اند و اطلاعات در مورد بازار و تولید ارائه ‌می‌شود.

 در بخش بعدی، مشوق‌ها و حمایت‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گرفته و مزیت‌های قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مورد اشاره قرار ‌می‌گیرد. لازم به ذکر است طرح قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 به تصویب رسیده است. این قانون جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی سال 1334 شد. همچنین مشوق‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ایران در آن ذکر شده و سایر مشوق‌ها از قبیل مشورهای مالیاتی، مربوط به مناطق کمتر توسعه‌یافته و صادراتی مورد اشاره قرار گرفته است. در این بخش سرمایه‌گذار ‌می‌تواند اطلاعات دقیقی در مورد جنبه‌های تشوقی سرمایه‌گذاری در ایران حاصل کند.

در بخش بعدی چشم‌انداز و برنامه‌های مربوط به سکتور‌ها در اسناد توسعه‌ای بررسی شده و در پایان برخی فرصت­های سرمایه‌گذاری مورد اشاره قرار گرفته است. این مجموعه راهنمای سرمایه‌گذاری که در شش جلد تهیه و به انتشار رسیده است، تصویر و شناخت دقیق و منسجمی‌ نسبت به هر سکتور برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند تا او بتواند تحلیل دقیقی از این بخش و زیربخش‌های آن به‌دست آورده و گام بعدی را در جهت دریافت اطلاعات جزئی تر و یا درخواست مشاهده و بررسی پروژهای سرمایه‌گذاری بردارد.

در مورد اطلاعات آورده شده نهایت اهتمام بر این قرار گرفت که از منابع دست اول استفاده شود و منبع مربوطه در هر قسمت آورده شده است. بنابراین از منظر دقت آماری کامل قابل اتکاست.

 از همه کسانی که این بروشورها را مطالعه می­کنند درخواست ‌می‌شود نظرات خود را به مرکز خدمات سرمایه‌گذاری (به نشانی الکترونیک CIC@tccim.ir) انتقال دهند تا در توسعه نسخه‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

 

کتابچه‌های راهنمای سرمایه‌گذاری را اینجا دریافت و مطالعه کنید.

 

 

 

 

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?77826

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط