دبیرکل اتاق تهران از ماموریت‌های این نهاد دیرپای بخش خصوصی در سال 1403 می‌گوید

سناریو‌نویسی برای گفتمان توسعه

...

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، طی یادداشتی با اشاره به نقش بی‌بدیل اتاق تهران در سال ۱۴۰۳، مأموریت این نهادی دیرپای بخش خصوصی را تلاش در راستای تدوین سند پیشرفت ایران و تبدیل آن به یک گفتمان جاری و موثر برای گشوده‌تر شدن گفت‌وگوی سالم بین مردم و حکمرانی و انجام پروژه‌های مشترک با دولت برای تامین منافع ملی و تسهیل اجرای سیاست‌هایی عنوان کرد که می‌تواند به رشد حقوق شهروندی و حکمرانی خوب و در نهایت ایجاد اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت منجر شود.

بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران

ما ایرانیان قرن‌هاست در آرزوی توسعه و پیشرفت، نهضت‌های عظیم و بنیادینی چون انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی را به ثمر رسانده‌ایم که جملگی در راستای تلاش برای بهبود وضعیت ملت و حرکت رو به جلو بوده است؛ اینکه این تلاش‌ها تا چه اندازه توأم با موفقیت بوده بحثی دیگر است اما مسیر ما همواره حرکت سرسختانه و امیدوارانه در جهت پیشرفت بوده. با این حال به زعم مردم، اقدامات دولت‌ها چه قبل و بعد مشروطه و چه پس از انقلاب، تکافوی رسیدن به این پیشرفت را نکرده است.
اما امروز زمانی است که لازم است اتاق بازرگانی تهران، به عنوان دیرپاترین نهاد مدنی بخش خصوصی در پی ایجاد یک گفتمان مشترک مبتنی بر اعتماد عمومی برای رسیدن به هدف جست‌وجوی تاریخی مردم باشد. از این رو شایسته است که اتاق تهران در سال 1403 تمرکز خود را بر ایجاد و نهادینه شدن گفتمان پیشرفت قرار دهد.
در گام نخست، ما باید به این باور قلبی و ذهنی برسیم که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران کهن‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور و مهم‌تر از آن قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور است و درک کنیم که این نهاد دیرینه مدنی بخش خصوصی، مسئولیتی برای خود متصور نبوده مگر تلاش برای پیشرفت ایران.
دوم، ایستادن در نقطه مشترک منافع دولت و ملت به عنوان بهترین نقطه شروع است که همان خواست و تمایل به پیشرفت و توسعه است. نظام حکمرانی در پی پیشرفت است چون منافعش و حفظ و پایداری‌اش در گرو پیشرفت است؛ مردم هم چنین آرزویی دارند چون رفاه و آسودگی‌شان با پیشرفت و توسعه فراهم می‌شود. اتاق تهران باید روی همین نقاط اتصال بایستد تا بتواند به این پشتوانه؛ کارهای بزرگی رقم بزند که اسباب توسعه کشور را فراهم می‌کند.
اتاق تهران باید بتواند برای تدام تلاش خود، هم اعتماد مردم و هم اعتماد نظام حکمرانی را کسب کند و اطمینان‌خاطر بدهد که به دنبال پیشرفت کشور در جهت منافع ملی است. اتاق تهران در سال جاری باید به یک سناریونویس برای پیشرفت ایران تبدیل شود و مدل این سناریو را به قدر کفایت در جامعه ترویج و تشویق کند. انتشار سند پیشرفت ایران نزد افکار عمومی و تلاش برای مبنا کردن سند پیشرفت برای مذاکره با حاکمیت، ابزاری مناسب برای کسب اعتماد دوگانه حاکم و محکوم و فراهم آوردن نقطه قابل اتکاست.
این قاعده واجد دو اقدام اساسی است: نخست تلاش برای بازی گروهی و تاکتیک استفاده از توپ؛ دوم آنکه کوشش شود در قالب بازی بدون توپ فضا برای ایجاد اعتماد دوسویه و فضای روانی برای باور محوریت و میانه‌داری اتاق فراهم شود.
خلاصه آنکه اتاق تهران در سال ۱۴۰۳ یک نقش بی‌بدیل دارد و آن اقدام در راستای تدوین سند پیشرفت ایران و تبدیل آن به یک گفتمان جاری و موثر برای گشوده‌تر شدن گفت‌وگوی سالم بین مردم و حکمرانی و انجام پروژه‌های مشترک با دولت برای تامین منافع ملی و تسهیل اجرای سیاست‌هایی است که می‌تواند به رشد حقوق شهروندی و حکمرانی خوب و در نهایت ایجاد اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت منجر شود.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?77662

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط