معاونت کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با همکاری سازمان صمت استان تهران برگزار کرد

 رویداد آموزشی قراردادهاي تجاري داخلی و قوانین صدور چک

...

«قراردادهاي تجاري داخلی و قوانین صدور چک» عنوان یک رویداد آموزشی است که معاونت توسعه خدمات کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران به منظور آموزش درست و توانمندسازی فعالان اقتصادی با همکاری سازمان صمت استان برگزار کرد، رویدادی که رضایت 90 درصدی شرکت‌کنندگان را در پی داشت.

معاونت توسعه خدمات کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران رویداد «قراردادهاي تجاري داخلی و قوانین صدور چک» را با هدف ارتقا سطح آگاهی فعالان اقتصادي استان تهران از اصول و نکات اساسی قراردادهاي تجاري داخلی، شیوه تنظیم قرارداد، تبعات حقوقی آن و الزامات قانونی و حقوقی صدور چک برگزار کرد.
 با توجه به مأموریت اتاق تهران درخصوص توانمندسازي فعالان اقتصادي، معاونت توسعه خدمات کسب‌وکار از یک‌سو با ارائه انواع خدمات مشاوره در حوزه‌هاي اثرگذار در فرآیند توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي اعم از امور مالیاتی، امور تأمین اجتماعی، امور گمرکی، امور حقوقی کسب‌وکار، امور بانکی، مالی شرکتی و امور قانون کار و از سوي دیگر با برگزاري رویدادهاي آموزشی در حوزه‌هاي اعلام‌شده، اقدام به توانمندسازي فعالان اقتصادي و رفع موانع کسب‌وکار کرده است.
 رویداد «قراردادهاي تجاري داخلی و قوانین صدور چک» نیز با هدف افزایش سطح آگاهی فعالان اقتصادي استان تهران از اصول و نکات اساسی قراردادهاي تجاري داخلی و آشنایی با قانون چک برگزار شد و مفاهیم اصلی در تنظیم قرارداد مانند موضوع، مدت زمان، حل‌وفصل اختلافات و ... آمده است.
امیرکاظم کرمانشاهی، مدرس این رویداد با تاکید بر اینکه طرفین قرارداد باید برای حل‌وفصل اختلافات احتمالی خود از ابتدا چاره‌اندیشی کنند، پیشنهاد کرد که در متن قرارداد، مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران به عنوان مرجع رسیدگی‌کننده به اختلاف ذکر شود تا در صورت بروز هرگونه اختلاف بتوان از طریق این مرکز تخصصی، مساله را رفع کرد.
براساس نظرسنجی صورت گرفته، این رویداد آموزشی رضایت 90 درصدی مشارکت‌کنندگان را در پی داشت.

 

 

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?77484

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط