در نشست فوق‌العاده هیات نمایندگان اتاق تهران تصویب شد

تشکیل و فعالیت 11 کمیسیون تخصصی در دوره دهم

...

در نشست فوق‌العاده هیات نمایندگان اتاق تهران که به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، تشکیل 11 کمیسیون تخصصی به تصویب رسید و شیوه‌نامه اداره کمیسیون‌ها نیز بعد از بحث و بررسی مصوب شد تا به زودی کمیسیون‌ها کار خود را آغاز کنند.

در جلسه فوق‌العاده هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که به صورت آنلاین در بعدازظهر روز یکشنبه 11 تیرماه برگزار شد، تشکیل 11 کمیسیون تخصصی برای دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تصویب رسید.

پیش از این و در دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران که ماه گذشته، 23 خرداد، برگزار شد، تشکیل هفت کمیسیون تخصصی اتاق تهران که در دوره پیشین هیات نمایندگان نیز فعال بود، برای ادامه فعالیت در دوره دهم، به تصویب اعضای هیات نمایندگان رسید و تعیین نام و عنوان جدید این کمیسیون‌ها از سوی هیات نمایندگان به هیات رئیسه واگذار شد. این هفت کمیسیون شامل کمیسیون‌های «صنعت و معدن»، «کشاورزی و صنایع تبدیلی»، «تحول، نوآوری و بهره‌وری»، «اقتصاد سلامت»، «انرژی و محیط‌زیست»، «بهبود محیط کسب‌و‌کار و رفع موانع تولید» و «بازار پول و سرمایه» است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در جلسه فوق‌العاده هیات نمایندگان نیز پس از بحث و تبادل‌نظر نمایندگان بخش‎‌خصوصی، تشکیل چهار کمیسیون دیگر با عناوین «تسهیل و توسعه تجارت»، «حمل‌و‌نقل»، «حکمرانی سازمانی» و «عمران، احداث و امور زیربنایی» به تصویب رسید. به این ترتیب، در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق تهران، 11 کمیسیون تخصصی تشکیل و طی کمیته‌های تخصصی زیرمجموعه هر یک از این کمیسیون‌ها، به موضوعات و مسائل حوزه‌های مختلف کسب‌و‌کار در بخش‌خصوصی به صورت تخصصی رسیدگی خواهد شد.

طی نشست آتی هیات نمایندگان اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی برای عضویت در هر یک از کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران داوطلب خواهند شد و سپس در اولین جلسه هر یک از کمیسیون‌های یازده‌گانه اتاق تهران، انتخابات هیات رئیسه این کمیسیون‌ها برگزار و رئیس و نواب‌رئیس کمیسیون‌ها تعیین می‌شوند تا هرچه زودتر این نهادهای تخصصی برای رسیدگی به چالش‌های فعالان بخش خصوصی کار خود را به صورت تخصصی آغاز کنند.

 

 

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?76390

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط