اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خبر داد

تغییرات جدید در معاونت کسب‌وکار و شورای گفت‌وگوی استان تهران

...

با هدف ایجاد تحول مدیریتی در اتاق تهران برای چابک‌سازی و حرکت ‌سریع‌تر به سمت اهداف در نظرگرفته شده، طی یک جابه‌جایی هدفمند، هومن حاجی‌پور به عنوان قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران و محمودرضا طاهری به عنوان معاون توسعه خدمات کسب‌وکار اتاق تهران معرفی شدند.

طی مراسمی در اتاق تهران، معاون توسعه خدمات کسب‌وکار اتاق تهران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان تهران مشخص شدند.

طی یک جابه‌جایی و با صدور احکام جدید، هومن حاجی‌پور که طی دو دوره گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران، معاونت توسعه خدمات کسب‌و‌کار اتاق تهران را برعهده داشت، به عنوان قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران منصوب شد و محمودرضا طاهری نیز به عنوان معاون جدید توسعه خدمات کسب‌وکار اتاق تهران معرفی شد. طاهری نیز پیش از این، دو سال به عنوان قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران فعالیت کرده بود.

، بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، تغییر و جابه‌جایی‌های مدیریتی جدید در اتاق بازرگانی تهران را گامی در مسیر تحول سازمانی و دستیابی به نهادی چابک‌تر عنوان کرد و افزود: یکی از اهداف اتاق بازرگانی تهران افزایش اعضا به دو برابر تعداد کنونی تا پایان سال 1405 است. اتاق در حال حاضر اتاق تهران نزدیک به 30 هزار عضو دارد و با توسعه خدمات و ارائه خدمات نوین، این هدف دست‌یافتنی است.

هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران، نیز در سخنانی بر هم‌افزایی بیشتر میان واحدهای اجرایی اتاق تهران برای برآوردسازی اهداف و انتظارات این نهاد بخش خصوصی، تاکید کرد و یادآور شد که معاونت توسعه خدمات کسب‌وکار اتاق تهران در حال حاضر و پس از طی فعالیت و ارائه خدمات به اعضا در دو دوره اخیر هیات نمایندگان اتاق تهران، به ساختار و قوام مشخصی دست یافته و ظرفیت این معاونت برای ارائه خدمات بیشتر به فعالان اقتصادی قابل ارتقا است.

وی همچنین از شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران به عنوان نهاد اجماع‌ساز میان بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و دولت یاد کرد و افزود که در پست مدیریتی جدید خود، تلاش خواهد کرد تا ارتباط تشکل‌ها با شورای گفت‌و‌گو با هدف تصمیم‌سازی‌های درست و به‌موقع از سوی دولت، تقویت شود.

همچنین، محمودرضا طاهری، معاون جدید توسعه خدمات کسب‌و‌کار اتاق تهران، نیز در سخنانی، بر کنشگری اتاق تهران در عرصه اقتصاد و تلاش برای هموارسازی محیط کسب‌و‌کار بنگاه‌ها از سوی این نهاد، تاکید کرد و با بیان اینکه در شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران تلاش شد تا با اجماع و هم‌فکری دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف اقتصادی و تصمیم‌گیران در دولت و نهادهای حاکمیتی، موانع و مشکلات کسب‌و‌کارها بررسی و راهکارهایی برای رفع فوری آن به دست آید، تصریح کرد که در معاونت توسعه خدمات کسب‌و‌کار اتاق تهران نیز با به‌کارگیری تجربه حضور خود در بدنه اجرایی شورای گفت‌و‌گو و آسیب‌شناسی مشکلات و مطالبات بخش‌خصوصی، ارائه خدمات بهینه و توسعه‌گرا از سوی این معاونت به بنگاه‌ها را در دستورکار قرار خواهد داد.

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط