اتکای اشتغال ایران به بخش خدمات

ناپایداری بازار کار در ایران

...

در تازه ترین گزارش رسمی از وضعیت بازار کار، سهم بخش خدمات در اشتغالزایی افزایش و سهم بخش های کشاورزی و صنعت کاهش یافته است. این مسئله به افزایش نگرانی ها درباره ناپایداری شرایط بازار کار در اقتصاد ایران دامن زده است.

تازه ترین گزارش ها از وضعیت بازار کار در زمستان سال 1401 نشان می دهد بخش خدمات با بیش از 53 درصد سهم از کل اشتغال ایجاد شده در ایران، نخستین بخش اقتصادی در اشتغالزایی است. پس از این بخش، بخش صنعت در زمستان سال گذشته با سهم 33.2 درصدی در جایگاه دوم و بخش کشاورزی با سهم 13 درصدی در جایگاه سوم قرار گرفته است.

گزارش مرکز آمار از اشتغال در بخش کشاورزی می گوید، تعداد شاغلان در این بخش در زمستان سال گذشته، نسبت به زمستان سال 1400، 1.5 درصد کمتر شده است. در زمستان سال گذشته 3 میلیون و 58 هزار نفر در بخش کشاورزی کار می کردند درحالیکه در زمستان سال 1400، این رقم 3 میلیون و 365 هزار نفر گزارش شده است. بررسی ها می گوید 307 هزار نفر در سال گذشته از بازار کار کشاورزی خارج شده اند.

در بخش صنعت هم، تعداد شاغلان 0.4- درصد نسبت به زمستان سال  1400 کاهش یافته است. به طور کلی در زمستانی که گذشت، 7 میلیون و 782 هزار نفر در بخش صنعت کار می کردند. این تعداد در زمستان سال گذشته به 7 میلیون و 775 هزار نفر رسیده که است که نشان می دهد نزدیک به 7 هزار نفر از بخش صنعت خارج شده اند. با این حال، نباید از افزایش اشتغال در بخش خدمات گذشت که در زمستان سال 1401، 1.8 درصد به تعداد شاغلان آن افزوده شده است. تعداد شاغلان در بخش خدمات در زمستان سال گذشته 12 میلیون و 589 هزار نفر گزارش شده درحالیکه این تعداد در سال 1400، 12 میلیون نفر گزارش شده است. بخش خدمات در زمستان سالی که گذشت توانست 558 هزار و 946 نفر از شاغلان در دیگر بخش ها را به خود جلب کند.

 پایین بودن هزینه ایجاد شغل در بخش خدمات، سطح پایین بروکراسی های اداری در راه اندازی کسب وکارهای خدماتی از عوامل رشد فرصت های شغلی در این بخش است. با این وجود عدم پایداری این مشاغل، از عوامل نگران کننده درباره سهم 50 درصدی بخش خدمات از اشتغالزایی در کشور است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام