گزارش ها از افزایش اشتغال در بخش معدن می گوید

معدن کارساز

...

تازه ترین گزارش از معادن درحال بهره برداری در ایران، از افزایش تعداد شاغلان، سرمایه گذاری و ارزش افزوده در این بخش از اقتصاد خبر می دهد. همچنین تعداد شاغلان زن در معادن کشور در سال 1400 افزایش یافته است.

مرکز آمار می گوید در سال 1401 به 7 هزار و 250 معدن مراجعه کرده است. نتایج بررسی های این مرکز نشان می دهد در سال 1400، تعداد شاغلان در معادن درحال بهره برداری در کشور به 130 هزار و 358 نفر رسیده که نسبت به سال گذشته، 10 هزار نفر بیشتر شده است.

 تعداد کارگران ساده در این معادن به  28 هزار نفر، کارگران ماهر به 38 هزار نفر، تکنسین ها به 8 هزار و400 نفر و مهندسین به 9 هزار و 900 نفر می رسد. هم چنین 21 هزار و 400 نفر در امور حمل و نقل و 24 هزار نفر در امور اداری و مالی در معادن کار می کنند.

بیشترین تعداد شاغلان، در استان های کرمان، یزد و خراسان جنوبی ثبت شده است. در کرمان 31 هزار و 500 نفر در معادن کار می کنند. این رقم در یزد به 14 هزار و 800 نفر رسیده و در خراسان جنوبی 8 هزار و 700 نفر در معادن مشغول به کار اند.

تعداد شاغلان زن در سال 1400 در معادن در حال بهره برداری بیشتر شده است. در سال 99، یک هزار و 607 زن در معادن کار می کردند. این رقم با  190نفر افزایش، به یک هزار و 797 نفر در سال 1400 رسیده است.

رشد 8.3 درصدی اشتغال در بخش معدن در سال گذشته درحالی ثبت شده که میزان سرمایه گذاری در این بخش هم، 43.6 درصد نسبت به سال 99 بیشتر شده است.

در سال 1400، 6 هزار و 25 معدن فعال بوده اند که این رقم، 4.2 درصد از تعداد معادن فعال در سال 99 بیشتر است. از این تعداد، یک هزار و 616 معدن در زمینه استخراج شن و ماسه  فعال بوده و از 846 معدن دیگر سنگ های تزئینی استخراج شده است.

در استان های خراسان رضوی، فارس و سمنان بیشترین تعداد معادن در حال بهره برداری در سال 1400 ثبت شده است. در استان خراسان تعداد این معادن به 598 معدن می رسد. هم چنین در فارس و سمنان به ترتیب 399 و 369 معدن فعال است. با این وجود بیشترین  ارزش ارزش افزوده معادن در استان های کرمان، یزد و خراسان رضوی ثبت شده است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام