وضعیت تامین آب پایتخت هنوز بحرانی است

صرفه جویی الزامی است

...

کمتر از 10 روز دیگر، زمستان پرحاشیه برای تامین آب کشور به پایان می رسد. اما این پایانی بر چالش کم آبی در سرزمین خشک ایران نیست.

آخرین داده ها از شاخص های مهم آب و برق نشان می دهد 50 درصد از مخازن آب در کشور پر شده است. حجم آب موجود در مخازن در سال گذشته 23.39 میلیارد متر مکعب بود. این رقم با 5 درصد اختلاف در سال آبی جاری به 24.45 میلیارد متر مکعب افزایش یافته است. این میزان افزایش، با وجود کاهش میزان بارندگی ها در سال آبی جاری ثبت شده است.

ارتفاع کل ریزش های جوی کشور در سال آبی جاری، یعنی از مهرماه تا 19 اسفندماه سال 1401 به 143.9 میلی متر رسیده که در مقایسه با بارندگی ها در بازه زمانی مشابه در سال آبی گذشته، 4 درصد کمتر است. هم چنین میانگین دوره های مشابه درازمدت، 160.8 میلیمتر بوده که میزان بارندگی ها درسال آبی جاری، 10 درصد از این رقم کمتر بوده است.

در تهران، که کم آبی مسئولان را به فکر جیره بندی آب شرب در آن انداخته بود، میزان بارندگی های تجمعی در سال آبی جاری به 125.1 میلی متر رسیده است. باوجود خروج نام پایتخت از فهرست استان ها با اختلاف بالا در میزان بارش با سال آبی گذشته، سطح بارندگی های تجمعی در تهران نسبت به سال گذشته 17 درصد کمتر بوده و نسبت به متوسط بارندگی ها در دراز مدت 27 درصد کاهش یافته است. هم چنین درصد اختلاف موجودی پنج سد مهم در تهران نسبت به سال آبی به 28- درصد رسیده است. موجودی این مخازن 244 میلیون متر مکعب اعلام شده و تنها 13 درصد از این سدها پر شده است.

هم چنین مصرف آب شهر تهران به 43 هزار لیتر بر ثانیه افزایش یافته است. این درحالی است که میزان تولید آب در پایتخت 37 هزار لیتر بر ثانیه گزارش شده است. به گفته مدیر دفتر بهره برداری و توسعه شبکه توزیع، افزایش مصرف شهروندان در تهران به اختلاف بیشتر این آمار کمک کرده است. میزان مصرف آب توسط شهروندان تهرانی به طور روزانه به 3 میلیارد لیتر رسیده است.  مسئولان می گویند ریزش برف در زمستان سال جاری، به پایان محدودیت ها در تامین آب کمک نکرده است و صرفه جویی در مصرف توسط شهروندان هم چنان لازم است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام