کتاب سرگذشت خانه بخش ‌خصوصی از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شد

اتاق بازرگانی تهران به روایت اسناد تاریخی

...

جلد اول کتاب «اتاق بازرگانی تهران به روایت اسناد تاریخی» توسط اتاق تهران منتشر شده و نسخه پی‌دی‌اف آن روی سایت اتاق تهران برای دریافت رایگان و مطالعه قرار داده شده است. نسخه کاغذی این کتاب از بازار کتاب و اتاق تهران قابل تهیه است.

کتاب «اتاق بازرگانی تهران به روایت اسناد تاریخی» که روایتگر نزدیک به یکصدوچهل سال فعالیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نهاد بخش ‌خصوصی پایتخت و بازرگانان و صنعتگران عضو آن است، از سوی اتاق تهران منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، جلد اول این کتاب که دربردارنده اسناد و نشریات مربوط به اتاق بازرگانی تهران از سال 1262 تا 1357 خورشیدی است، به کوشش علی ططری، تاریخ‌پژوه و پژوهشگر و با همکاری اتاق تهران چاپ و هم‌اکنون از طریق سایت اتاق تهران در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

جلد اول این دفتر، در چهار بخش، گزیده‌ای از اسناد تاریخی مربوط به آغاز و تشکیل اتاق بازرگانی تهران و انتخابات این نهاد بخش‌خصوصی و نیز قوانین و نامه‌نگاری‌هایی را که اتاق تهران در طول این بازه زمانی با دولت و حاکمیت داشته است، روایت می‌کند. همچنین، در دو بخش دیگر این کتاب، مجموعه اسناد به دست آمده از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و اقدامات اقتصادی اتاق بازرگانی تهران طی نزدیک به یک قرن از کنشگری این اتاق به تصویر درآمده است.

در مقدمه این کتاب، به قلم مسعود خونساری رئیس اتاق تهران، آمده‌است: «اتاق بازرگانی تهران با پیشینه و قدمت تاریخی و استمرار و ماندگاری خود در عرصه‌های حساس تاریخی، از چنان قدر و منزلتی برخوردار است که بر آن شدیم تا مجموعه اسناد و تصاویر تاریخی به جای مانده در آرشیوهای مختلف را در مجموعه‌ای واحد به شکل کتاب حاضر، طبع و منتشر شود».

کتاب سرگذشت خانه بخش‌خصوصی؛ اتاق بازرگانی تهران به روایت اسناد تاریخی» هم‌اکنون روی سایت اتاق تهران در بخش «کتاب‌های منتشر شده و نشریات اتاق تهران» قابل دریافت است.

 

دریافت نسخه پی‌دی‌اف کتاب

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط