در سال 2023

آینده جهان کار به کجا می رود؟

...

گزارش تازه لینکدین نشان می دهد مشاغل مربوط به امنیت سایبری، توسعه دهندگان رایانه و مهندسی هوش مصنوعی در درخواست شرکت ها بیشتر دیده شده است.

پژوهشگران از سال 2018 تا جولای سال 2022، نرخ رشد مشاغل در هر کشور را در لینکدین اندازه گیری کرده اند. آخرین یافته ها نشان می دهد مشاغلی که به دیجیتالی شدن شرکت ها و رشد  آن ها با وجود نوسان های اقتصادی کمک می کند، در سنگاپور رو به افزایش است.

 متخصصان رشد، مشاغل فنی و مراقبت های بهداشتی در آسیا بیش از دیگر دسته های شغلی در لینکدین دیده شده است و انتظار می رود تعداد این مشاغل در سال 2023 در این اقتصادها به ویژه در سنگاپور افزایش پیدا کند.

لینکدین در گزارش خود می گوید برای اینکه یک شغل را حائز رتبه در کشوری ببینیم، آن شغل باید در پنج سال گذشته به طور مداوم در این پتلفرم عرضه شده باشد.

لینکدین در گزارش خود نوشت دانستن درباره آینده مشاغل به جویندگان کار کمک می کند حرکت های بعدی خود را در این فضا شکل دهند و خود را برای آینده جهان کار آماده کنند.

گزارش لینکدین نشان می دهد  نسبت  مشاغل پیشنهادی با دستمزد، با گزینه دورکاری، از 7.8 درصد در دسامبر سال 2021 به 4.1 درصد در سال 2022 کاهش یافته است. اقتصاددانان می گویند جو اقتصادی باعث شد شرکت ها انعطاف کمتری در دورکاری کارکنان از خود نشان دهند.

داده های لینکدین می گوید نقش های فنی و مهندسی مثل مهندس خدمات ابری، مهندس امنیت سایبری و توسعه دهندگان و مهندسان هوش مصنوعی، بیشتر مورد تقاضای شرکت ها بوده است. این مشاغل به طور تقریبی نیمی از فهرست مشاغل مورد تقاضا در سنگاپور را شکل می دهد.

از دلایل عمده توجه بیشتر این شرکت ها به چنین مشاغلی در سنگاپور، رشد اکوسیستم استارتاپی و کسب وکارهای نوپا در این کشور است. سنگاپور در گزارش های استارتاپ بلینک در 3 سال گذشته به عنوان شگفتی ساز توسعه اکوسیستم استارتاپی دیده شده است. این موسسه تحقیقاتی در گزارش خود از اکوسیستم استارتاپی در سال 2022 نوشت امتیاز چین در سال گذشته 10 درصد از سنگاپور بیشتر بوده است. اما در سال 2022، نه تنها سنگاپور این فاصله را پر کرده بلکه امتیاز آن  13 درصد از چین بیشتر شده است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام