رشد انتشار و شنیدن پادکست های فارسی در سال های اخیر

پادکست را جدی بگیرید

...

هرچند ایران با رقبای عرب و ترک خود فاصله دارد، اما تعداد برنامه سازان یا پادکسترها و تعداد شنوندگان پادکست فارسی رو به افزایش است.

در دوران همه گیری کرونا، قرنطینه و خانه نشینی، پادکست بیش از همیشه مورد توجه مردم در سراسر جهان قرار گرفت. امروز که جهان از فضای همه گیری کووید19 فاصله گرفته، پادکست همچنان در مسیر انتشار و هرچه بیشتر شنیده شدن حرکت می کند.

بررسی گزارش های منتشر شده از پادکست فارسی می گوید انتشار این برنامه در ایران هم به طور مداوم افزایش یافته است. هرچند ایران با رقبای عرب و ترک خود فاصله دارد، اما تعداد برنامه سازان یا پادکسترها و تعداد شنوندگان پادکست فارسی رو به افزایش است.

آخرین بررسی ها نشان می دهد بیش از 11 هزار پادکست فارسی تولید می شود. با این وجود، ایران در بین 10 کشور نخست جهان در انتشار پادکست نیست. به گفته مدیرعامل شنوتو در جهان عرب 22 هزار پادکست منتشر می شود. هم چنین ترک ها بیش از 30 هزار پادکست منتشر کرده اند. با این وجود ایرانی ها در 4 تا 5 سال، تنها یک هزار و 700 پادکست تولید کرده اند. اما تعداد برنامه سازان در 2 سال گذشته به بیش از 8 هزار پادکستر در شنوتو رسیده است.  به گفته مددی، تعداد شنوندگان شنوتو در دوماه گذشته، با وجود اختلال اینترنت، 80 درصد رشد کرده است.

پیش از این، در سال 99 ناملیک در یک گزارش تحقیقی از شنیده شدن 300 هزار باری پادکست های فارسی خبر داده بود. ناملیک در این گزارش نوشت تا تابستان سال 99، بیش از 3 هزار پادکست فارسی وجود داشته که روزانه 300 هزار بار شنیده شده است. آمار انتشار 1700 پادکست فارسی ناشی از مطالعات میدانی ناملیک در سال  99 بوده است. این پتلفرم انتشار پادکست اعلام کرد این رقم ناشی از جهش  دو برابری ساخت پادکست در ایران در سال 2020، نسبت به سال 2019 است. آموزش و توسعه فردی، جامعه و فرهنگ، تاریخ، هنر، موسیقی، جنایات واقعی، سلامتی و تناسب اندام و بیش از ۱۸ درصد پادکست‌ها متعلق به موارد متفاوت و گوناگون است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام