سخنگوی صنعت برق خبر داد:

امسال ۸ میلیون مشترک برق را رایگان مصرف کردند

...

در سال جاری ۸ میلیون مشترک برق رایگان دریافت کرده و بستانکار شدند، ۱.۱۰۰ میلیون مشترک نیز با کاهش مصرف خود را به زیر الگو رساندند.

ایلنا

مصطفی رجبی مشهدی در نشست حاشیه‌ای بیست و دومین نمایشگاه صنعت برق اظهار داشت: ناترازی مالی باعث شده سراغ روش های مدیریت مصرف جدید و راهکارهایی برای توسعه سرمایه گذاری دنبال کنیم و نیروگاه بسازیم.

وی در ادامه گفت: اکنون همکاری خوبی بین وزارت نیرو، نفت و پالایش و پخش فرآورده برای تامین انرژی زمستان صورت می گیرد، 

سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: در حوزه تشویق از ۵۶ میلیون قبض ۲۲ میلیون قبض مشمول تشویق شدند یعنی ۴۰ درصد شامل پاداش صرفه جویی شدند.

وی ادامه داد: در سال جاری ۸ میلیون مشترک برق رایگان دریافت کرده و بستانکار شدند، ۱.۱۰۰ میلیون مشترک نیز با کاهش مصرف خود را به زیر الگو رساندند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه امسال ۱۵۰۰ مگاوات صرفه جویی را در صنعت برق شاهد بودیم، تاکید کرد: این در حالی است که هر سال ۱۰۰۰ مگاوات افزایش مصرف را شاهدیم، صرفه جویی انجام شده ناشی از همکاری مردم در همه بخش‌ها بوده است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام