در بیست‌و‌سومین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران بررسی شد

آمادگی بخش‌خصوصی برای برگزاری هشتمین رویداد سالانه مبارزه با فساد

...

در بیست‌و‌سومین جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران که با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی و مدیرانی از برخی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از جمله، قوه قضائیه و سازمان ملی استاندارد برگزار شد، پیرامون برپایی هشتمین دوره همایش روز جهانی مبارزه با فساد طی آذرماه امسال و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این رویداد قرار است همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد و به مانند هفت دوره گذشته، از سوی اتاق تهران برگزار شود و طی آن، راهکارهای کاهش فساد از جمله در حوزه بخش خصوصی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد و شیوه‌نامه‌های بین‌المللی مقابله با فساد به بحث گذاشته می‌شود.

در جلسه کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران که به منظور هم‌اندیشی برای چگونگی برپایی این رویداد برگزار شد، ابتدا حسن عابد جعفری، عضو این کمیسیون، پیرامون ضرورت برگزاری سالانه همایش مبارزه با فساد از سوی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی و نقش پیشگیرانه بخش خصوصی در این امر، توضیحاتی ارائه داد و با اشاره به لزوم اجرای کامل ماده 12 کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که به موضوع اقدامات پیشگیرانه فساد در بخش خصوصی تاکید دارد، تصریح کرد که در هشتمین همایش روز جهانی مبارزه با فساد در خصوص الزامات پیاده‌سازی این سند بین‌المللی در کشور، بحث و تبادل‌نظر خواهد شد.

همچنین، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز با اشاره به الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد طی چند سال اخیر، یادآور شد که بر اساس ماده 12 این کنوانسیون، ارتقای استانداردهای حسابرسی و ممیزی و ترویج آن در بخش خصوصی، ارتقای همکاری‌های میان دولت و بخش‌خصوصی و گفت‌وگوی اثربخش میان آنها، تنظیم روابط میان بخش خصوصی و دولت و همچنین، ارتقای شفافیت در بخش خصوصی، مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به ایجاد برخی سامانه‌ها از سوی دولت در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت، تصریح کرد که اطلاعات این سامانه‌ها باید قابل پردازش و دسترس باشد تا از آنها به درستی بهره‌برداری شود.

فروزان‌فرد همچنین یکی از اهداف اصلی برگزاری همایش سالانه مبارزه با فساد از سوی اتاق تهران و با همکاری کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد این اتاق را کمک به ارتقا و اصلاح رفتارهای پیشگیرانه در مبارزه با فساد عنوان کرد و در این رابطه یادآور شد که نهاد بخش خصوصی آماده همکاری و تعامل سازنده با حاکمیت است.

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران همچنین تصریح کرد که در همایش امسال، به ماده 13 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که در ارتباط با مشارکت جامعه و شرکت فعالانه افراد در امر جلوگیری از فساد و ارتقای آگاهی عمومی در این رابطه است، پرداخته و بحث و تبادل‌نظر میان بخش خصوصی و نمایندگان دولت صورت خواهد گرفت.

در ادامه این جلسه، پس از تبادل‌نظر پیرامون چگونگی برپایی همایش سالانه مبارزه با فساد و اعلام آمادگی از سوی ستاد هماهنگی مبارزه با فساد  اقتصادی و همچنین معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برای مشارکت در برگزاری این رویداد، اعلام شد که تاریخ برگزاری هشتمین همایش مبارزه با فساد از سوی اتاق تهران متعاقبا اعلام و اطلاع رسانی خواهد شد.

 

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط