بیست‌و‌یکمین جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق تهران برگزار شد

چالش‌ها و موانع اجرای الگوی کشت در ایران

...

در بیست‌و‌یکمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، چالش‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز برای اجرای الگوی کشت در کشور، با حضور فعالان اقتصادی و مدیران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران با تاکید بر اهمیت پیاده‌سازی و اجرای طرح الگوی کشت در کشور، به آمادگی بخش‌خصوصی برای ارائه مشورت به دولت جهت اجرای این طرح، اشاره کرد و در این رابطه یادآور شد که اتاق تهران و کمیسیون کشاورزی این اتاق، آماده ایجاد بستر تبادل‌نظرها و هم‌فکری میان تشکل‌های حوزه کشاورزی در این راستا است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست همچنین، علیرضا نیکویی مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، از تدوین سند الگوی کشت برای سال زراعی جاری خبر داد. وی با اشاره به اینکه در این سند، برای سال اول اجرای آن، محصولات باغی مورد شمول قرار نگرفته و الگوی کشت برای تمامی محصولات زراعی، تعریف و تدوین شده است، تصریح کرد که الزامات مربوط به پیاده‌سازی کشت 15 محصول که حدود 89 درصد سطح زیر کشت کشور را دربر می‌گیرد، در سند الگوی کشت سال زراعی جاری ترسیم شده است. به گفته وی، تمرکز اصلی سیاست‌های الگوی کشت طبق این سند،در حال حاضر روی 17 استان کشور که 82 درصد تولید زراعی را دربرمی‌گیرند، قرار گرفته است.

همچنین جواد وفابخش، از محققان موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر نیز مسئله آمایش و مدیریت منابع را دو پایه اصلی برنامه‌ریزی‌ها برای اجرای الگوی کشت عنوان کرد و یادآور شد که سیاست‌های مربوط به الگوی کشت در دیگر کشورهای به گونه‌ای تبیین شده است که بر قیمت تمام شده تولیدات، اثرگذار است.

در ادامه این جلسه و پس از بحث و تبادل‌نظرها پیرامون چگونگی اجرای سیاست‌های مربوط به الگوی کشت در کشور و همچنین ارائه گزارشی از سوی کارشناس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در رابطه با الزامات لازم برای اجرای الگوی کشت، مقرر شد تا نظرات کارشناسی تشکل‌های حوزه کشاورزی در این باره نیز گردآوری و طی جلسات آتی این کمیسیون با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی، مورد نقد و تحلیل قرار گیرد.

 

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط