در سال 2022

نرم افزار و داده، پرطرفدارترین صنعت برای استارتاپ ها

...

30 مقصد برتر برای استارتاپ های نرم افزار و داده در ایالات متحده آمریکا واقع شده است. هم چنین 14 اکوسیستم استارتاپی در این صنعت در آمریکا شناسایی شده است.

تازه ترین گزارش استارتاپ بلینک از شرکت های استارتاپی، از سهم بالای کسب وکارهای نوپای نرم افزاری و داده  از مجموع کسب وکارهای نوپا در 100 کشور بررسی شده خبر می دهد.

استارتاپ بلینک در گزارش خود می گوید هم چنان بیشتر استارتاپ ها در جهان، در زمینه نرم افزار و داده فعالیت می کنند. سهم این گروه از مجموع استارتاپ ها 31.8 درصد در سال جاری میلادی گزارش شده است.  

استارتاپ بلینک در نقشه خود از اکوسیستم استارتاپی جهان 12 زیر صنعت را برای بخش نرم افزار و داده شناسایی کرده که بزرگترین آن، بخش فناوری های کسب وکار است. این استارتاپ ها به بهره وری بیشتر کسب وکارها کمک می کنند. سهم این بخش از مجموع استارتاپ های نرم افزار و داده به 23 درصد می رسد. هم چنین بخش اپلیکیشن ها با سهم 19 درصدی و بخش تحلیل داده با سهم 12 درصدی در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

در سال 2022، تعداد تک شاخ ها در صنعت نرم افزار و داده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در سال 2021، تعداد تک شاخ ها در این بخش، 255 استارتاپ گزارش شده بود اما این رقم در سال 2022، به 415 تک شاخ رسیده است.

30 مقصد برتر برای استارتاپ های نرم افزار و داده در ایالات متحده آمریکا واقع شده است. هم چنین 14 اکوسیستم استارتاپی در این صنعت در آمریکا شناسایی شده است.

در بین 6 شهر نخست در جهان که از توسعه استارتاپ های نرم افزاری و داده حمایت می کنند، 4 شهر آمریکا در رتبه های نخست تا چهارم قرار گرفته اند. سانفرانسیسکو، نیویورک، بوستون و لس آنجلس در ایالات متحده از شهرهای مناسب در توسعه استارتاپ های نرم افزاری و داده اند. پکن و لندن در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

 در بین کشورهای جهان، آمریکا در توسعه استارتاپ های داده و نرم افزار تسلط دارد. پس از آمریکا، چین، انگلستان و آلمان در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام