پرونده ویژه آینده نگر درباره عدم شفافیت مالی در موسسه های خیریه

چرا خیریه ها تعطیل شده اند؟

...

آینده نگر در 122اُمین شماره در پرونده ای ویژه به داستان تعطیلی بعضی موسسه های خیریه پرداخته است.

داستان عدم شفافیت مالی موسسات خیریه در ایران  و تعطیلی بعضی از آن ها در آخرین شماره ماهنامه آینده نگر در پرونده توسعه بررسی شده است.

گزارش این پرونده با عنوان «علیه وضع موجود» را اینجا بخوانید.

هم چنین یادداشت ها و گفت وگوهایی از مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی در این پرونده منتشر شده است که می توانید با لمس لینک های زیر متن این یادداشت ها و گفت وگوها را بخوانید.

«شبیخون به اعتماد عمومی»، یادداشت ناصر ذاکری درباره خیریه ها.

«مسئولیت اجتماعی شرکت ها محصول اقتصاد آزاد است»، گفت وگوی آینده نگر با حسن فروزان فرد.

یادداشت یاسر عرب، جامعه شناس با تیتر «بحران های پسابحران».

«خیریه ها شبیه دولت شده اند»، گفت وگوی آینده نگر با میرطاهر موسوی.

«جاذبه ای به نام فرار مالیاتی»، یادداشت غلامحسین دوانی درباره خیریه ها.

«جامعه ما یک جمعیت فروپاشیده است»، گفت وگوی آینده نگر با سعید معیدفر.

«جامعه ایران، جامعه شورشی است»، گفت وگوی آینده نگر با مقصود فراستخواه.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام