یک فعال اکوسیستم استارتاپی مطرح کرد:

طرح صیانت چالش اصلی استارتاپ هاست

...

«اصلی ترین چالش برای کسب وکارهای فناور در ماه های اخیر، طرح صیانتی است که به طور علنی یا غیرعلنی در حال اجراست. این طرح کیفیت کار شرکت هایی مثل ما را متاثر کرده و به درماندگی فعالان اکوسیستم استارتاپی دامن زده است. طرح صیانت در عمل ریشه کسب وکارهای حوزه آی تی را می خشکاند».

پشتیبان، فضای ذخیره سازی ابری است که مشکل نگهداری، امنیت و انتشار فایل ها را حل می کند. گروه پشتیبان بیش از 12 سال در زمینه توسعه خدمات وب سایت، توسعه نرم افزارها و خدمات ابری کار کره است. آرش کریمیان، هم بنیانگذار و مدیرعامل پشتیبان در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران در این باره گفت:«در سال 1384 در بین نخستین گروه هایی بودیم که خدمات میزبانی عرضه می کردیم. از سال 85، بیشتر بر توسعه نرم افزار تمرکز کردیم. در آن زمان چیزی به اسم استارتاپ در ادبیات اقتصادی کشور مطرح نبود. خبری از اپلیکیشن ها و تلفن های هوشمند هم نبود. مجموعه ای سایت برای خدمات رسانی بود که این سایت ها را توسعه می دادیم که از جمله آن ها سایت «دانلود دات آی آر» بود. در این سایت، لینک سایت هایی که دانلود از آن ها برای کاربران سخت بود را به طور مستقیم به آن ها تحویل می دادیم».

کریمیان گفت:«این سایت خیلی معروف شد. تعداد کاربران زیاد شده بود و همین ذخیره سازی را برایمان مشکل کرد. حجم دیتایی که جمع شده بود به 3 پتا بایت می رسید. چالش نگهداری و ذخیره سازی باعث شد سراغ خدمات ابری برویم. در نهایت توانستیم راهکارهای ذخیره سازی مان را برای «دانلود دات آی آر» پیاده کنیم. به طور آزمایشی این راهکارها را در سایت های دیگر تست کردیم و دیدیم می توانیم آن را تجاری کنیم. پس از این بیشتر روی ذخیره سازی تمرکز کردیم».

از پشتیبان در الکام استارز در سال 95 رونمایی شده است. پس از این سال گروه از اصفهان به تهران منتقل شده و کار را در پایتخت ادامه داده اند.

مدیرعامل پشتیبان درباره چالش های توسعه کسب وکارهای فناور در ایران گفت: «اصلی ترین چالش برای کسب وکارهای فناور در ماه های اخیر، طرح صیانتی است که به طور علنی یا غیرعلنی در حال اجراست. این طرح کیفیت کار شرکت هایی مثل ما را متاثر کرده و به درماندگی فعالان اکوسیستم استارتاپی دامن زده است. طرح صیانت در عمل ریشه کسب وکارهای حوزه آی تی را می خشکاند».

کریمیان گفت: «قوانین تامین اجتماعی از چالش های جدی برای کسب وکارهای نوپاست. در سال 1401، به دلیل دورکاری یا حضور در جلسه  2 بار ترک کار خوردم  و مجبور شدم به تامین اجتماعی  بروم. تامین اجتماعی  در زمان دورکاری ها برای 80 درصد از نیروی انسانی در کسب وکار ما ترک کار زده بود. کرونا یک مسئله بین المللی بود و این مسئله با مراجعه به تامین اجتماعی حل شد اما انرژی ما محدود است و با بازاری سرشار از پیچیدگی سروکار داریم. ما در لبه فناوری حرکت می کنیم و باید بر اصل کار تمرکز کنیم اما در ایران نمی توان سطح این تمرکز را به بیش از 50 درصد رساند چراکه حواشی در فضای کسب وکار بخش عمده ای از انرژی مان را می بلعد».

مدیرعامل پشتیبان گفت: «در بحث های مالیاتی دچار سرگیجه ایم. متاسفانه وزارت اقتصاد و دارایی صورت های مالی کسب وکارهای نوپا را نمی پذیرد. مراحل کار استارتاپ ها با شرکت های دیگر متفاوت است. در استارتاپ ها سال ها زیان دهی و عدم سوددهی کسب وکار مطرح است درحالیکه وزارت اقتصاد و دارایی می گوید چرا کسب وکاری که در سال تا این میزان زیان می دهد را تعطیل نمی کنید؟»

کریمیان هم چنین درباره استقرار پشتیبان در کارخانه نوآوری گفت: «از زمان ثبت شرکت در کارخانه «های وی» مستقر شدیم و از این استقرار رضایت داریم.  حمایت های معنوی که در پارک از کسب وکارهای نوپا انجام می شود کمک کننده است. در کارخانه نوآوری از امکانات موجود برای رسیدن به حداکثر نتیجه استفاده می کنند و این برای کسب وکارهای فناور فرصت است».

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام