3 راه برای سرمایه گذاری بر خوشبختی

پول ابزار است، نه هدف

...

ارزش یا هدف مردم از رسیدن به پول بیشتر چیست؟ چرا بر افزایش سرمایه تمرکز می کنیم وقتی می دانیم بر شادی خود یا فرزندانمان اثر آنچنانی ندارد؟ پول یک ابزار و منبعی است که به شما برای رسیدن به اهداف کمک می کند، نه اینکه هدف باشد. ارزش یا هدف از پول درآوردن کاری است که شما با پول انجام می دهید. درواقع کاری که شما با پول می کنید، هدف و معنای آن را مشخص می کند.

شادی و خوشبختی، آرزوی مردم برای خودشان و والدین برای فرزندانشان است. روانشناسان می گویند 5  نکته به اندازه گیری زندگی شاد  کمک می کند. احساس مثبت، تعامل، ارتباطات، هدف و معنا و دستاوردها. اما درباره پول چه؟ پول و دارایی افراد در این فهرست جایی ندارد. سایت کارآفرین در مطلبی در پاسخ به این پرسش می گوید وقتی به میزانی از ثبات مالی می رسیم، به ویژه وقتی نیازهای اساسی را تامین می کنیم، پول بر میزان شاد بودن ما اثر اندکی دارد، و مهم تر اینکه اثربخشی آن کوتاه مدت است.

 با این وجود، ارزش یا هدف مردم از رسیدن  به پول بیشتر چیست؟ چرا بر افزایش سرمایه تمرکز می کنیم وقتی می دانیم بر شادی خود یا فرزندانمان اثر آنچنانی ندارد؟  پول یک ابزار و  منبعی است که به شما برای رسیدن به اهداف کمک می کند، نه اینکه هدف باشد. ارزش یا هدف از پول درآوردن کاری است که شما با پول انجام می دهید. درواقع کاری که شما با پول می کنید، هدف و معنای آن را مشخص می کند.

صنعت مدیریت دارایی در سال های اخیر بیشتر به این مفهوم توجه کرده است. سرمایه گذاری هدف محور از دل همین توجه بیرون آمده است. در این سرمایه گذاری دستیابی به اهداف است که به عنوان نکته موفقیت سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.

در مدیریت سنتی دارایی ها اهداف قابل اندازه گیری اهمیت دارد و این مشکل زاست. خانه ای مناسب، خودرو، مدرسه های با کیفیت برای فرزندان، سفرهای تفریحی و پس انداز برای دوره بازنشستگی در این نوع مدیریت دارایی اهمیت دارد. نکته دیگر درباره مدیریت سنتی ثروت، کمک روش ها در این شیوه مدیریتی به گذران سریع زندگی  است. این درحالی است که مدیریت دارایی ها باید به شما برای شکوفایی زندگی و پیشرفت کمک کند. مدیریت دارایی باید زندگی ای را برای شما بسازد که که هرگز نخواهید از آن بازنشسته شوید.

برای سرمایه گذاری و شاد زیستن باید به نکاتی که روانشناسان برای اندازه گیری خوشبختی به آن پرداخت اند، توجه کرد. احساس مثبت، تعامل، ارتباطات، معنا و اهداف و دستاوردها.

چهار نوع سرمایه گذاری می تواند به افراد برای رسیدن به این 5 عامل در زندگی کمک کند. سرمایه گذاری مالی، سرمایه گذاری انسانی، سرمایه گذاری بر خلاقیت و سرمایه گذاری اجتماعی. سرمایه گذاری مالی، همان افزایش میزان دارایی است. سرمایه گذاری انسانی به استعدادها و توانایی های شما مربوط است. دانشی که فرا می گیرید و ارزش هایی که به آن باور دارید، در همین دایره می گنجد.

سرمایه گذاری بر خلاقیت  به معنای توجه به ایده هایی است که درباره باورها و ارزشهایتان در زندگی دارید.

در نهایت سرمایه گذاری اجتماعی، توجه به روابط با خانواده، دوستان و آشنایان در محیط های کاری را در بر می گیرد.

از بین این سرمایه گذاری ها، آنچه بر شادی شما اثر ندارد، یا دست کم اثر کمی دارد، سرمایه گذاری بر روی داشتن پول بیشتر است. بنابراین اگر شکوفایی بیشتر در زندگی را دنبال می کنید، به 3 توصیه زیر دقت کنید.

 روی خودت سرمایه گذاری کن

برای تقویت استعدادها و توانایی هایی که دارید و تبدیل استعدادها به مهارت های قابل اتکا سرمایه گذاری کنید. شرکت در دوره ها، ادامه یادگیری در زمینه هایی که به آن علاقه دارید را فراموش نکنید. سلامت جسمی و روانی را در اولویت قرار دهید تا انرژی مثبت در شما افزایش پیدا کند. تجربه های بامعنا مثل سفر رفتن را دنبال کنید. این چیزها به تعامل بهتر، رسیدن به دستاوردهای بیشتر  و احساسات مثبت کمک می کند.

روی خلاقیت سرمایه گذاری کن و ایده هایت را عملی کن

خلاقیت دروازه رسیدن به اهداف و معنابخشی به زندگی است. باید برای درک اینکه  چطور می توانید خلاق تر شوید، زمان و اگر لازم است پول صرف کنید. داشتن تمرین منظم برای خلاقیت شما مهم است. دنبال فرصت هایی بگردید که از  خلاقیت شما  از نظر حرفه ای و اجتماعی استفاده کند. کلاس بروید، در گروه ها با موضوعاتی که به خلاقیت بیشتر شما کمک می کند عضو شوید.  

روی توسعه و تقویت روابط اجتماعی سرمایه گذاری کن

مطالعات نشان می دهد داشتن روابط اجتماعی خوب از پول، طبقه اجتماعی، هوش و ...  اهمیت بیشتری در زندگی و سلامت  و شاد زیستن دارد. برخلاف سرمایه، داشتن دوستان خوب هزینه مالی چندانی ندارد و سود آن هم تصاعدی است. با هر رابطه اجتماعی خوب، فرصت های بالقوه ای در زمینه های مالی، زندگی اجتماعی و  خلاقیت فراهم می شود.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام