نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار

بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه، با بدترین عملکرد از نگاه فعالان اقتصادی

...

دستگاه های اجرایی سه استان بوشهر، مازندران و استان مرکزی به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده اند و در مقابل دستگاه های اجرایی در سه استان کرمانشاه، تهران و یزد کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.

شاخص ملی حاصل از اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۰ بیانگر کاهش سطح رضایت از عملکرد دستگاه‌های اجرایی نسب به سال ۱۳۹۹ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نتایج چهارمین دوره اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور در سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.

هرچند طبق ارزیابی صورت گرفته به‌طورکلی شاخص ملی عدد 4.79 (امتیاز یک به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق است) به دست آمده است که نشان‌دهنده رضایت کمتر فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ (4.66) است.

طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، انجام می‌شود که بر این اساس در چهارمین دوره آن که مربوط به سال ۱۴۰۰ می‌شود، حدود ۲۳۰۰ فعال اقتصادی از مجموعه سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف در ماه‌های اردیبهشت و خردادماه سال جاری مشارکت و در آن ۴۴ دستگاه اجرایی و نهاد (۱۸ دستگاه اصلی، ۲۳ دستگاه فرعی و ۳ اتاق) را با توجه به چهار معیار سهولت در فرایندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات، کیفیت رسیدگی به درخواست‌های قانونی مراجعان، نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب‌رجوع و درنهایت شفافیت و اطلاع‌رسانی در زمینه ارائه خدمات، ارزیابی کردند.

طبق یافته‌های این طرح، شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی معادل عدد 4.79 بوده است (امتیاز ۱ به معنی رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنی نارضایتی مطلق است) که نشان می‌دهد وضعیت متوسط رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد مجموع دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ که این عدد معادل 4.66 بوده، کاهش یافته است.

از دیگر نتایج حاصل از اجرای این طرح در سال ۱۴۰۰ بالا بودن سطح رضایت فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی به ترتیب نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. از طرفی سه دستگاه اصلی به ترتیب بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان برنامه‌وبودجه کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر دستگاه‌ها کسب کردند.

طبق این گزارش، دستگاه های اجرایی سه استان بوشهر، مازندران و استان مرکزی به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را جلب کرده اند و در مقابل دستگاه های اجرایی در سه استان کرمانشاه، تهران و یزد کمترین میزان رضایت فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داده اند. همچنین براساس نتایج طرح در سال 1400، میزان رضایت فعالان اقتصادی در بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه های اجرایی در مقایسه با رضایت فعالان اقتصادی در بخش های خدمات و صنعت، نامناسب تر ارزیابی شده است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام