3 نکته برای ارائه بهتر موضوع استارتاپ

گفتن داستان های جذاب کافی نیست

...

وقتی استارتاپ را کلید می زنید، بسیاری از مردم می گویند یک ارائه استارتاپی خوب در جلسه با سرمایه گذاران و همکاران می تواند به موفقیت شما کمک کند. سرمایه گذاران، شرکا و مشتریان بالقوه مجذوب ارائه ای می شوند که با داستان های مجذوب کننده همراه شود و بازدهی مالی را در آن به خوبی شرح دهید. اما تنها اتکا به این نکته، گمراه کننده است.

بیشتر مردم فکر می کنند ارائه استارتاپی(pitch) همان عرضه خوب اطلاعات (presentation) است. اما درواقع، این تنها یک بخش از کلیت بزرگی است که آن را ارائه ای موفق می دانیم. نکات دیگری در نشست ها و ملاقات با سرمایه گذاران وجود دارد که استارتاپی ها باید به آن توجه کنند.

وقتی استارتاپ را کلید می زنید، بسیاری از مردم می گویند یک ارائه استارتاپی خوب در جلسه با سرمایه گذاران و همکاران می تواند به موفقیت شما کمک کند. سرمایه گذاران، شرکا و مشتریان بالقوه مجذوب ارائه ای می شوند که با داستان های مجذوب کننده همراه شود و بازدهی مالی را در آن به خوبی شرح دهید. اما تنها اتکا به این نکته، گمراه کننده است.

بهترین ایده ها در جهان فروش نمی رود، اگر کسی درباره آن ها چیزی نداند. ارائه استارتاپی درواقع باری بر دوش موسس یک استارتاپ برای گفتن از ایده هاست. واقعیت درباره ارائه استارتاپی بسیار ساده است. می توان مهارت های چنین ارائه ای را آموخت، مثل خوب نوشتن. با این تفاوت که ممکن است سال ها برای تبدیل شدن به نویسنده ای خوب زمان صرف کنید اما در مورد مهارت های ارائه خوب، دانستن چند نکته در کوتاه مدت، کمک کننده است. لارن ویلیامز مشاور و کارآفرین، در سایت کارآفرین مطلبی در این باره نوشته که خلاصه ای از آن را می خوانید.

توجه به زبان بدن

آدم ها به تلفن همراه، دفترچه یادداشت یا اسنادی که همراه دارند نگاه می کنند؟ این نشان می دهد آن ها درگیر مسائل ذهنی خودشان هستند و شما باید توجه آن ها را با فوری و سریع جلب کنید. آیا آن ها به صندلی هایشان تکیه داده اند، انگار که مشغول استراحت اند اما بی علاقه به نظر می رسند؟ اگر این طور است، باید پیش از ارائه استارتاپی، حواس آن ها را پرت کنید و بعد سراغ اصل ماجرا بروید. در این شرایط، نباید خیلی سریع موضوع استارتاپ را ارائه کنید.

توجه به نفس کشیدن

شاید توجه به نفس کشیدن حاضران در یک جلسه احمقانه به نظر برسد اما  مردم با مدلی که نفس می کشند، حرف های زیادی  می زنند. دانستن نکته هایی که شکل نفس کشیدن آدم ها به ما منتقل می کند، در هدایت جریان گفت وگو اثرگذار است. شما قرار است در این جلسه، موضوع استارتاپ را ارائه کنید، پس دانستن هر نکته ای برای جهت دهی به گفت وگو، یک امتیاز است. آیا در زمان ارائه استارتاپی آدم ها در جلسه  فقط از دهان نفس می کشند یا فقط از بینی؟ اگر کسی سریع نفس می کشد، یعنی عجله دارد. این یعنی باید خیلی زود سراغ موضوع اصلی بروید. اگر کسی آرام نفس می کشد، یعنی آدم متفکری است و بنابراین باید آرام تر صحبت کنید چراکه هضم جزییات برای این افراد اهمیت دارد. به نشانه هایی که نفس کشیدن افراد به شما منتقل می کند دقت کنید، تا پیام درونی حاضران در جلسه ها را بفهمید و از آن به نفع ارائه استارتاپی استفاده کنید.

توجه به کفش آدم ها

درک این نکته برای زن ها آسان تر است. اغلب زن ها در نشست های رسمی کفش های پاشنه بلند می پوشند که کمک می کند آدم ها وضعیت آن ها را از ضربه های پاشنه کفش و شکل کفش تشخیص دهند. این نکته آزاردهنده است اما به ارائه دهنده یک موضوع استارتاپی کمک می کند. شکل کفش آدم ها گویای توجه آن ها به خودشان و میزان توجهی است که به موضوعات نشان می دهند. دانستن این نکته ها به ارائه دهنده موضوع استارتاپ ها کمک می کند تا شکل ارائه استارتاپی خود را تغییر دهند. زمانی که وارد یکی از نشست های ارائه موضوع می شوید، جمع آوری حجم عظیمی از داده ها آغاز می شود، داده هایی که ممکن است بعضی از آن ها را از دست بدهید. این نکته در اعتماد به نفس ارائه دهنده اثر می گذارد بنابراین هر شانس کوچکی برای دریافت اطلاعات و  کنترل آن در جلسه، مهم است و کفش ها یکی از این نکته های کوچک اما موثر است.

تمرکز بر یک، دو یا هر سه این نکته ها به درک بهتر سبک و شخصیت افرادی که قرار است موضوع استارتاپ را به آن ها توضیح دهید کمک می کند. زمانی که از این سه نکته در کنار دیگر نکات ضروری که می دانید استفاده کنید، افراد به سرمایه گذاری در استارتاپ شما یا همکاری با شما علاقه نشان می دهند. هرچه به این نکات بیشتر توجه کنید، این علاقه بیشتر می شود. آن ها پروژه شما را دوست خواهند داشت چراکه شما به گونه ای با آن ها حرف می زنید که دوست دارند.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام