چه عواملی بر رها کردن درآمد پایدار و کارآفرین شدن اثر دارد؟

کارآفرین پاره وقت یا تمام وقت؟

...

اعتقاد فرد در مورد مهارت ها و توانایی های اش در رابطه با فعالیت های کارآفرینی بر افزایش شایستگی هایش به عنوان کارآفرین اثر می گذارد.

گزارش جهانی کارآفرینی در سال 2003 نشان داد بیش از 80 درصد کارآفرینان نوپا درحالی کسب وکار خودشان را کلید می زنند که یک شغل حقوق بگیری هم دارند. با این حال شروع یک کار نیمه وقت را نمی توان نشان دهنده تمایل فرد برای ورود به عرصه کارآفرینی در نظر گرفت. مسیر کارآفرینی پیچیده تر از حقوق بگیری است و انتقال از کارآفرینی ترکیبی، به کارآفرینی تمام وقت متاثر از یادگیری تجربی است. در تئوری یادگیری تجربی، به فرایندی اشاره می شود که به وسیله آن دانش از طریق انتقال تجربه ساخته می شود. درواقع دانش در یادگیری تجربی  از ترکیب تجربه و تغییر شکل دادن آن به دست می آید.

پژوهشگران می گویند بهره گیری از یادگیری تجربی در احتمال تغییر از کارآفرینی ترکیبی به تمام وقت نقش مهمی ایفا می کند. درواقع یادگیری تجربی ضامن ایجاد مهارت و شایستگی های لازم برای ورود موفقیت آمیز به کارآفرینی تمام وقت است. زمانی که یادگیری به اندازه کافی انجام شود، کارآفرین ترکیبی از دانش لازم را کسب کرده و می تواند به عنوان یک کارآفرین تمام وقت نقش خود را ایفا کند.

یافته های یک پژوهش نشان می دهد عواملی در این بین، بر حرکت از سمت کارآفرینی ترکیبی به کارآفرینی تمام وقت نقش آفرینی می کنند. ترس از شکست، ریسک ادراک شده، توسعه شایستگی کارآفرینی و خودکارآمدی عواملی هستند که در سایه یادگیری تجربی می تواند زمینه ورود و موفقیت پایدار کارآفرین را به عنوان کارآفرین تمام وقت تسهیل کند.

ترس از شکست، هم رفتار کارآفرینانه را متوقف می کند و هم تشویقی برای کارآفرینی است. یافته های دانمشندان در زمینه اثر ترس از شکست برکارآفرینی، گویای تعاریف و مقیاس هایی است که به طور بالقوه باهم در تضاد است.

در توسعه شایستگی کارآفرینی پای مهارت هایی به میان می آید که غیر از دانش کارآفرین از حسابداری و مدیریت موجودی است. یک بررسی خارجی 13 صلاحیت کارآفرینی را مشخص کرده است، که به کارآفرینان کمک می کند شایستگی های کارآفرینی خود را تعیین کنند.

علاوه براین، تحقیقات نشان دهنده ارتباط قوی بین خودکارآمدی بالا در فرد و تصمیم گیری برای ورود به کارآفرینی است. اعتقاد فرد در مورد مهارت ها و توانایی های اش در رابطه با فعالیت های کارآفرینی بر افزایش شایستگی هایش به عنوان کارآفرین اثر می گذارد.

غیر از این عوامل، نباید از ترس از شکست و ریسک ادراک شده هم گذشت، که از موانع فردی اثرگذار بر کارآفرینی است. کارآفرینی ترکیبی، مسیری است که در آن کارآفرینان می توانند ترس خود از شکست را کاهش دهند و در نتیجه احتمال انتقال آن ها به کارآفرینی تمام وقت افزایش پیدا می کند.

برای مطالعه بیشتر مقاله «عوامل موثر بر تغییر کارآفرینی ترکیبی به کارآفرینی تمام وقت با تاکید بر نقش تئوری یادگیری تجربی» را بخوانید. این مقاله در نشریه پژوهش های علوم مدیریت در زمستان سال گذشته منتشر شده است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام