فصل نخست سال 2022 برای آلفابت خوب نبود

کاهش درآمد و سود مادر گوگل

...

یوتیوب سایت به اشتراک گذاری ویدئو در سال های گذشته از همه گیری کرونا، به درآمد و سود قابل توجهی رسید اما کانون، با افزایش بازدیدها در شبکه های اجتماعی مثل تیک تاک، شرایط برای یوتیوب متفاوت از گذشته پیش می رود.

سود و درآمد شرکت آلفابت، یوتیوب و درآمد گوگل ابری در سه ماه نخست سال جاری میلادی کاهش یافته است.

به گزارش سی ان بی سی، شرکت آلفابت گزارش مالی سه ماهه گذشته از سال جاری میلادی را منتشر کرد. براساس این گزارش، درآمد آلفابت و سود این شرکت در فصل نخست سال 2022 کاهش یافته  و ارزش سهام شرکت هم 3 درصد کمتر شده است.

گزارش آلفابت نشان می دهد درآمد به ازای هر سهم از این شرکت به 24.62 دلار رسیده درحالیکه انتظار می رفت این رقم به 25.91 دلار برسد. هم چنی درآمد شرکت از رقم انتظاری 68.11 میلیارد دلار به 68.01 میلیارد دلار رسیده است. این میزان نسبت به سال گذشته 23 درصد رشد را نشا نمی دهد.

آلفابت می گوید درآمد حاصل از تبلیغ در شبکه اجتماعی یوتیوب از رقم انتظاری  7.51 میلیارد دلار به 6.87 میلیارد دلار رسیده است. هم چنین درآمد گوگل ابری از رقم انتظاری 5.76 دلار به رقم 5.82 دلار افزایش یافته است.

آلفابت اعلام کرده میزان رشد درآمد این شرکت در فصل نخست سال جاری میلادی نسبت به سال 2021، 34 درصد کاهش یافته است.

این شرکت درآمد حاصل از تبغلیات را در فصل نخست سال جاری 54.66 میلیارد دلار اعلام کرده است. این رقم در فصل نخست سال گذشته میلادی 44.68 میلیارد دلار گزارش شده بود.

گزارش آلفابت از فعالیت های یوتیوب نشان می دهد درآمد واقعی این شبکه اجتماعی از درآمد مورد انتظار کاهش یافته است. این سایت به اشتراک گذاری ویدئو در سال های گذشته از همه گیری کرونا، به درآمد و سود قابل توجهی رسید اما کانون، با افزایش بازدیدها در شبکه های اجتماعی مثل تیک تاک، شرایط برای یوتیوب متفاوت از گذشته پیش می رود. 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام