گزارش تحولات  بازار معاملات مسکن شهر تهران در دي‌ماه سال 1400 منتشر شد

تداوم رشد ماهانه قیمت مسکن در پایتخت

...

گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در اولین ماه زمستان 1400 نشان می‌دهد که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده، نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3/20 درصد افزایش داشته است.

بانک مرکزی گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دي‌ماه سال 1400 را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که تعداد معاملات مسکن در این ماه به بیش از 9.8 هزار واحد مسکوني رسیده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل 0.5 و 179.3 درصد افزايش نشان مي دهد.

 همچنین در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 32 میلیون و 900 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 20.3 درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد نقطه به نقطه ديماه سال به مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد قيمت مسکن در سال جاري است.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در دي‌ماه ساال 1400 حاکي از آن است که از مجموع 9816 واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 33.6 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقايسه با دي‌ماه سال قبل حدود 5.4 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با قدمت بالا در ساير گروه‌ها شامل 6 تا 10 ،11تا15 ،16تا20 و بيش از 20  سال ساخت افزوده شده است.

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده شهر تهران در دي‌ماه سال 1400 نشان مي‌دهد. همچنین به لحاظ مساحت، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80 متر مربع، سهمي معادل 58/5 درصد از  معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

 همچنين 62.5 درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني در اين ماه معادل 32 میلیون و 900 هزار تومان معامله شده و 48.9 درصد از معاملات نیز به معاملات واحدهاي مسکوني با ارزش هر واحد کمتر از 2 ميليارد تومان اختصاص داشته است.

 در ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای مسکوني معامله شده حدود 70 ميليون تومان به منطقه یک و کمترين آن با حدود 15 میلیون و 600 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتيب 17 و 28/8 درصد افزايش نشان مي‌دهند.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط