منفی شدن روند صدور پروانه های ساختمانی در مناطق شهری

کاهش تولید مسکن در کشور

...

بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرداری‌های کشور در فصل تابستان سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد در این فصل 32هزار و 136 پروانه ساختمانی در شهرداری‌ های سراسر کشور صادرشده که نسبت به فصل گذشته 14.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 39.4درصد کاهش داشته است. این تعداد پروانه صادر شده، کمترین مقدار از پاییز97 تاکنون محسوب می‌شود.

تعداد واحدهای مسکونی پیش ‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی شهر تهران در تابستان 9.6 درصد و در کل نقاط شهری کشور 31.9 درصد نسبت به تابستان سال قبل کاهش پیدا کرده است. آمارهایی که نشان از منفی ‌شدن روند صدور پروانه‌های ساختمانی در مناطق شهری دارد. بررسی نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرداری‌های کشور در فصل تابستان سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد در این فصل 32هزار و 136 پروانه ساختمانی در شهرداری‌ های سراسر کشور صادرشده که نسبت به فصل گذشته 14.9 درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 39.4درصد کاهش داشته است. این تعداد پروانه صادر شده، کمترین مقدار از پاییز97 تاکنون محسوب می‌شود.

آمارها نشان می دهد در تابستان امسال، مجموع مساحت زیربنای پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان 18میلیون و 395هزار مترمربع بوده که این میزان نسبت به فصل گذشته 10.4درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 29.1درصد کاهش داشته است. در این فصل میانگین مساحت زیربنا در پروانه‌های احداث ساختمان مسکونی به 578 مترمربع می‌ رسد. در تابستان امسال  93هزار و 578هزار واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی مجوز ساخت گرفته که این تعداد نسبت به بهار امسال 9.5درصد و نسبت به تابستان پارسال 31.9درصد کاهش دارد. همچنین به ‌طور میانگین تعداد واحدهای پیش‌بینی شده در هر پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری کشور 3.3 واحد بوده است.

بررسی وضعیت استان‌های کشور ازنظر تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های احداث ساختمان شهرهای کشور حاکی است ازنظر تعداد تولید مسکن، استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس در رتبه‌های اول تا چهارم بیشترین میزان تولید مسکن قرار دارند و البته تولید هر 4استان در مقایسه با تابستان سال قبل کاهش قابل‌ توجهی را تجربه کرده است. در این میان روند صدور پروانه ساختمانی در مناطق شهری استان‌های هرمزگان، قزوین، سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، البرز و آذربایجان شرقی با رشد مواجه بوده است؛ هرچند میزان تولید مسکن در این استان‌ها درصد کمی از تولید مسکن کشور را شامل می‌شود و در بسیاری موارد، این رشد تولید فقط جبران افت فصل بهار بوده و اتفاق خارق‌العاده در حوزه مسکن این استان‌ها محسوب نمی‌شود.

علاوه بر این نتایج طرح گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرداری‌های کشور نشان می دهد در تابستان امسال، 13.4درصد کل واحدهای مسکونی پیش‌ بینی شده در پروانه‌های ساختمانی به شهر تهران اختصاص داشته است؛ به‌گونه ‌ای که از مجموع 93هزار و 578هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمانی کل مناطق شهری کشور، 12هزار و 493واحد مربوط به شهر تهران بوده است. این تعداد در مقایسه با فصل بهار 13درصد افزایش و نسبت به تابستان سال قبل 9.6درصد کاهش نشان می‌دهد.

از نکات قابل ‌تأمل در تولید تابستانی مسکن در شهر تهران، افزایش قابل‌تأمل میانگین مساحت زمین در پروانه‌های ساختمانی است که در این فصل با 34.4درصد افزایش نسبت به فصل بهار، به 612هزار مترمربع رسیده است. این مقدار نسبت به تابستان سال قبل نیز 5.7درصد افزایش نشان می‌دهد و به ‌نوعی از کاهش تولید مسکن کوچک متراژ و مصرفی در متن شهر حکایت دارد.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام