افزایش سرمایه‌گذاری چین در عراق به جای ایران

ایران بازارهای صادراتی اش را از دست می دهد

...

اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد هند با امارات متحده عربی و به‌طورکلی افزایش روابط تجاری هند با امارات و عربستان، در مقابل تنزل موقعیت ایران در میان شرکای تجاری هند، ازجمله پیامدهای مخرب اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده که به همین‌جا هم ختم نمی‌شود.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در رویکردی تازه انتشار سلسله گزارش‌های «پایش تحولات تجارت جهانی» با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک ایران را در دستور کار قرار داده است. در این قالب رویدادهای کلیدی از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

در بخشی از این گزارش و در ذیل تحولات منطقه‌ای نوشته شده است دولت پاکستان با رونمایی از سیاست جدید تجاری این کشور مبنی بر دستیابی به یک بازار پویای داخلی از یک‌سو و اقتصادی رقابتی در حوزه صادراتی از سوی دیگر تا سال ۲۰۲۵، در کانون توجهات منطقه قرار گرفته است. اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد هند با امارات متحده عربی و به‌طورکلی افزایش روابط تجاری هند با امارات و عربستان، در مقابل تنزل موقعیت ایران در میان شرکای تجاری هند، ازجمله پیامدهای مخرب اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده که به همین‌جا هم ختم نمی‌شود. طبق این گزارش، افزایش روابط تجاری میان امارات و اسرائیل و روند رو به گسترش سرمایه‌گذاری چین در عراق در مقابل امتناع این کشور از ورود به بازار ایران ازجمله همین موارد است.

 

*بازار هند از دست رفت؟

مذاکرات هند و امارات براي امضاي موافقتنامه تجارت آزاد از اوایل سال 2021 آغاز شد. دولت هند در هفته هاي اخیر خبر از پایان مذاکرات و اجراي توافق در ماه هاي آتی داد. نخست وزیر هند در ژانویه 2022 راهی امارات می شود. در این سفر احتمالاً اجرایی شدن این توافق اعلام خواهد شد. در قالب این موافقتنامه حضور و فعالیت نیروي کار هند در امارات تسهیل می شود. سه میلیون و چهارصد هزار نفر از شهروندان هند، بزرگترین بخش نیروي کار هندي در خارج از این کشور در امارات فعالیت دارند. افزون بر این در قالب این توافقنامه امارات موانع بر سر راه صادرات محصولات غذایی هند به این کشور را کاهش می دهد.

از طرف دیگر هند سرمایه گذاري امارات در این کشور و دسترسی بخشی از زنجیره محصولات نفتی و پتروشیمی به بازار هند را تسهیل می کند. هند مدعی است تدابیري در این موافقتنامه اندیشیده شده تا این امتیازات شامل سایر کشورهاي شوراي همکاري خلیج فارس و به ویژه چین نشود.

حجم تجارت امارات و هند در سال گذشته 43 میلیارد دلار بوده است. امارات مهمترین شریک تجاري هند در خاورمیانه محسوب می شود. در تصویر کلان امارات سومین شریک تجاري هند پس از آمریکا و چین است و دومین بازار صادراتی بزرگ هند محسوب می شود. هند درگذشته موافقتنامه تجارت آزاد با شوراي همکاري خلیج فارس را در دستور کار داشت اما پس از مدتی مذاکرات در این مورد متوقف شد و این کشور بر مذاکرات دوجانبه متمرکز شد. از طرف دیگر هند در سال 2020 از حضور در بزرگترین موافقتنامه تجارت آزاد یعنی موافقتنامه مشارکت جامع مشارکت اقتصادي منطقه اي انصراف داد. تسلط چین بر این موافقتنامه مهمترین دلیل کنار کشیدن هندي ها بود. اما در سال 2021 هند بر شکل دهی به موافقتنامه تجارت آزاد با کشورهایی که از روابط سیاسی نزدیکی با آنها برخوردار است متمرکز شد. اکنون هند مذاکرات موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا، بریتانیا، اسرائیل و استرالیا را در دستور کار دارد. در خاورمیانه نیز امارات عربی متحده به عنوان کشوري نزدیک به ایالات متحده، از منظر چشم انداز کلان امنیتی در کنار هند قرار می گیرد. امارت و عربستان در حالی به سومین و چهارمین شریک تجاري هند بدل شده اند که موقعیت ایران در پیامد تحریم ها از دومین شریک تجاري این کشور به کشوري که در میان ده شریک نخست هند هم قرار ندارد، تنزل یافته است.

 

 

 

 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام