80 درصد کسب وکارهای جهان خانوادگی است

کسب وکارهای زوجی موفق می شوند؟

...

کار کردن زوج ها باهم خالی از چالش برای آن ها نیست. چه عواملی به موفقیت آن ها کمک می کند؟

بعضی ها توصیه می کنند هیچ زوجی باهم کار نکنند اما بعضی زوج ها تجربه های جالبی از کار کردن با هم دارند. کار کردن زوج ها باهم پدیده تازه ای نیست. کسب وکارهای زوجی، نوعی کسب کار خانوادگی است که در آن زوج ها، مالک، مدیر، مجری و متعهد به کسب وکار یکدیگرند. کسب کارهای خانوادگی حیاتی ترین ساختارهای کسب کاری و شایع ترین انواع کسب وکار در جهان است که در تولید ناخالص داخلی کشورها و توسعه اقتصادی و اجتماعی آن ها نقش مهمی دارد. 80 درصد از کسب وکارهای جهان مالکیت خانوادگی دارند و یک سوم از آن ها از نوع کسب وکارهای زوجی اند. با این حال کار کردن زوج ها باهم خالی از چالش برای آن ها نیست.

یک تحقیق ایرانی در بررسی جامعه ای آماری که   از زوج های کارآفرین در کسب وکارهای کوچک خدماتی شهر تهران تشکیل شده،  به 3 تم اصلی و موثر بر موفقیت زوج های کارآفرین رسیده است. براساس یافته های پژوهشگران در این مقاله تعامل زوجین، مدیریت و برنامه ریزی و منابع مالی 3 عامل مهم است که می تواند کار کردن زوج ها و کارآفرینی همسران را به تجربه ای خوب برای خانواده تبدیل کند.

بیشتر مطالعات انجام شده بر کسب وکارهای زوجی به نقش و اهمیت تعامل بین زوجین اشاره کرده است. روابط با کیفیت، کیفیت ازدواج، ازدواج سالم و بالغ، مساوات طلبی، قدردانی و لذت گذران زمان یکدیگر، ارتباطات شفاف بین زوجین، اعتماد و احترام متقابل و سازگاری و حمایت و پشتیبانی از موضوعاتی است که در زمینه تعاملات زوجین مطرح می شود. براساس یافته ها مهم است که زن و مرد با توجه به تفاوت های فکری گوش دادن موثر را فرا بگیرند و به مولفه های فن بیان و توانایی برقراری تعامل توجه کنند.

هم چنین در حوزه مدیریت و برنامه ریزی عواملی مثل تقسیم کار توافقی، رهبری مشارکتی، ساختار غیررسمی ورویای مشترک و تعریف روشن مسئولیت های کاری مورد توجه  است. نکته مهم تر، تامین منابع مالی و زیرساخت ها و دسترسی به تجهیزات است که بر موفقیت زوج های کارآفرین اثر دارد.

پژوهشگران توصیه کرده اند سیاست گذاران به برگزاری دوره های آموزشی برای تقویت مهارت های تعامل بین زوجین و شبکه سازی و استفاده از فناوری توجه کنند. باتوجه به نقش اهمیت منابع مالی در موفقیت کسب وکار و محدودیت های بیشتر زوجین در دسترسی به منابع مالی به واسطه مشترک بودن منبع مالی زوجین، بهره مندی زوجین از منابع متنوع تر مثل تامین مالی جمعی می تواند در موفقیت کسب وکارهای زوجی موثر عمل کند. هم چنین ارائه تسهیلات دولتی برای تامین مالی خاص کسب وکارهای زوجی به موفقیت آن ها کمک می کند.

برای مطالعه بیشتر مقاله «کارآفرینی زوجی در ایران: چه عوامل محیط درونی موجب موفقیت زوج های کارآفرین می شوند؟» را بخوانید. این مقاله در نشریه توسعه کارآفرینی در پاییز سال جاری منتشر شده است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام