تاپر در رتبه نخست استارتاپ های هندی

رونق استارتاپ های آموزشی پس از همه گیری کرونا

...

استارتاپ تاپر، در زمینه آموزش های پس از مدرسه فعالیت می کند. این استارتاپ در رتبه بندی استارتاپ های هندی در رتبه نخست است. در منطقه جنوبی آسیا هم تاپر در رتبه بندی استارتاپ بلینک، در رتبه نخست و در رتبه بندی جهانی،‌ در جایگاه سی و ششم قرار گرفته است.

همه گیری کرونا بیش از همیشه بر فرایند دیجیتالی سازی فعالیت های مختلف در جهان اثر داشت.  مطالعات در سال گذشته میلادی نشان داد در این سال نسبت به سال 2019،‌ سازگاری بیشتری با ارتباطات دیجیتال از خود نشان داده اند. تنها در ایالات متحده آمریکا بیش از 40 درصد از مردم از خانه وظایف شغلی شان را دنبال می کردند و مدیران اعلام کردند انتظار دارند اندکی کمتر از این رقم از کارمندان تا ژانویه سال 2022 به دورکاری ادامه بدهند.

توسعه آموزش دیجیتال از دیگر ابعاد همه گیری کرونا در جهان بود. همین باعث شد استارتاپ های حوزه آموزشی و استارتاپ هایی با موضوع کاهش شکاف آموزشی بین آموزش رسمی و غیررسمی هم رونق بگیرد. در هندوستان یک استارتاپ فعال در این زمینه در رتبه بندی های استارتاپ بلینک به رتبه های نخست ملی و منطقه ای رسیده است.   

استارتاپ تاپر، در زمینه آموزش های پس از مدرسه فعالیت می کند.  این استارتاپ در رتبه بندی استارتاپ های هندی در رتبه نخست است. در منطقه جنوبی آسیا هم تاپر در رتبه بندی استارتاپ بلینک، در رتبه نخست و در رتبه بندی جهانی،‌ در جایگاه سی و ششم قرار گرفته است. تاپر باور دارد هر دانش آموزی با دیگری متفاوت است و نیازهای آموزشی متفاوتی دارد. تاپر ماموریت خود را حمایت از دانش آموزان و حل مشکلات آن ها در یادگیری با کمک فناوری تعریف کرده است. در تاپر 1.5 میلیون محتوای آموزشی تهیه شده است که به طور عملی به پرسش های دانش‌آموزان پاسخ می دهد. تاپر با فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی ساختار خود را در آموزش دیجیتال شکل داده است. 

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام