به عنوان یک استارتاپ باید چه کرد؟

بزرگ شوید و رشد کنید

...

ساخت یک استارتاپ موفق به کار زیاد نیاز دارد. حتی اگر در سال های نخست به طور مرتب مسیر رشد استارتاپ را رصد کرده اید، همچنان از تمرکز بر فرایند رشد بی نیاز نیستید.

از آغاز یک حرکت تازه در زندگی تان هیجان زده شوید و نگاهی به آینده استارتاپی که راه انداخته اید ندارید؟ اگر پاسخ شما مثبت است، هیچ گاه طعم اصلی موفقیت را نخواهید چشید. به قول  اندرو کانتستیبل،( Andrew Constable)  مشاور کسب وکار، رشد یک وظیفه برای استارتاپ هاست. بسیاری از  استارتاپ ها شکست می خورند چراکه هیچ برنامه ای برای رشد ندارند. یکی از مهم ترین جنبه های مدیریت هر استارتاپی داشتن استراتژی برای یافتن مسیرهای رشد است. مهم است که  سرمایه گذاران و مشتریان چطور به کسب وکار شما نگاه  خواهند کرد.

به نوشته این مشاور کسب وکار، سه نکته برای ساخت استراتژی با هدف رشد استارتاپ ها را باید همیشه در ذهن نگه دارید. نخست اینکه باید تعیین کنید مخاطب هدف شما کیست؟ می خواهید به دانش آموزان دبستان خدمات رسانی کنید،  دانشجویان دانشگاه ها یا افراد حرفه ای؟ مخاطب استارتاپ ها شما جوانان اند یا بازنشستگان؟ زنان یا مردان؟ هم چنین باید بدانید هزینه های روزانه کسب وکار شما چقدر است؟ حاشیه سود شما کجاست و می خواهید برای رسیدن به اهدافتان چه کارهایی انجام دهید؟ باید برای توسعه پایه مشتریان  در مراحل مختلف کار چه کنید؟ چطور باید به مشتریان بیشتری برسید؟ هر روز باید چه زمانی را به مشتریان اختصاص دهید؟ اینکه بدانید هر روز برای پول بیشتر درآوردن تمایل به انجام چه کارهایی دارید هم، کمک کننده است. آیا باید افراد بیشتری را استخدام کنید؟ از زمان برنامه ریزی شده برای انجام کارها در هر روز می توانید برای انجام کارهای بیشتر استفاده کنید؟ برای انجام کار بیشتر در هر روز به چه میزان پول بیشتر نیاز دارید؟

نکته پایانی درباره آنچه در تعیین استراتژی های رشد اهمیت دارد این است: با داده هایی که جمع آوری کرده اید باید چه کرد؟ چطور آن ها را بازبینی می کنید و به طور مناسب در برنامه رشد از آن استفاده می کنید. براساس یک نظام فکری که همیشه دنبال یادگیری است، از شواهدی که از داده ها استخراج کرده اید برای رشد استفاده کنید. راه های بسیاری برای ثبت رشد منظم وجود دارد. می توانید از پتلفرم های ترکیبی یا چیزهای ساده تر مثل صفحه های گسترده ای که امکان نگه داری داده در جداول را فراهم می کند، استفاده کنید.

رشد را باید به طور شفاف تعریف کرد. باید رشد را در مراحل نخست شناسایی کنید. رشد باید به  عنوان یک بخش از ماموریت شما و اهدافتان دیده شود.  به یک معیار و مقیاس نیاز دارید تا کمک کند به طور مشخص درک کنید تا چه اندازه پیش رفته اید و در هر روز، در کجای مسیر قرار گرفته اید. برای آنچه قرار است انجام دهید، به ویژه زمانی که احساس می کنید در مسیر رشد به جایی نرسیده اید، به این معیار نیاز دارید.

رشد  به عنوان یک استارتاپ، یک بخش مهم و البته خوب از فرایند کارآفرینی است. خیلی آسان است که با هیجان کاری را شروع کنید اما از مسیری که باید طی کنید چیزی ندانید. زمانی که کار را کلید می زنید، لازم است بر رشد استارتاپ و اینکه به طور مشخص به جلو حرکت می کنید تمرکز کنید، آن هم با بیشترین سرعت ممکن. اگر بتوانید تعادل لازم را برقراری کنید، مسیر رسیدن به موفقیت در کسب وکار شما آسان تر می شود.

به عنوان یک استارتاپ، در مسیر رشد با رنج هایی رو به رو می شوید، اما همه این ها قابل پیش بینی است. این رنج ها علامتی است که نشان می دهد شرکت شما قوی است. هم چنین شما این فرصت را دارید تا بسیاری از این چالش ها را به فرصت تبدیل کنید.

ساخت یک استارتاپ موفق به کار زیاد نیاز دارد. حتی اگر در سال های نخست به طور مرتب مسیر رشد استارتاپ را رصد کرده اید، همچنان از تمرکز بر فرایند رشد  بی نیاز نیستید.

علاوه بر داشتن یک نقشه عملیات، باید به یک نظام مشخص برسید که به شما اجازه دهید فرایند پیش رویتان را پیگیری کنید. بدون داشتن یک سیستم، فقط وقت و پول خود را هدر می دهید. برای اینکه با انگیزه باقی بمانید، باید به طور هفتگی اهداف را بنویسید، آن هم روی دیوار، جایی که جلوی چشمتان است. اهدافی را بنویسید که به شما یادآوری کند کدام کارها مهم است و کدام وظایف را باید انجام دهید تا به جلو حرکت کنید.

یافتن مسیر رشد برای استارتاپ کمی زمان می برد. برای بزرگتر شدن کسب وکار و یافتن معنای موفقیت، باید زمان کافی را به مسیری که باید طی کنید، اختصاص دهید. رشد استارتاپ ممکن است اما به تلاش نیاز دارد. پاداش آن هم عالی است، اگر برای آن تلاش کنید.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام