رییس باش، تمرکز کن و با آدم های مناسب بچرخ

5 نکته درباره بهتر شدن سفر کارآفرینان

...

اعتماد کنید اما از یک سوراخ دوبار گزیده نشوید.

 کارآفرینی دشوار است و هر آن ممکن است زمین را رها کنید و از بازی بیرون بروید. اما اگر به اندازه کافی صبر کنید، موفقیت های زیادی انتظار شما را می کشد. سالامون لی سی، مدیر یک گروه مالی است. او در سایت کارآفرین از 5 نکته نوشته که در طی مسیر کارآفرینی به او کمک کرده است.

1.مثل یک رییس رفتار کن

برای اینکه به عنوان یک مدیر خوب کار کنید، باید اول خودتان را اخراج کنید، یعنی خودتان به عنوان یک دستیار. دستیارها همیشه منتظر اجازه می مانند اما رییس ها اختیار و کنترل همه چیز را به دست می گیرند. دوست دارید مدیر زندگی خودتان باشید. پس خودتان را در موقعیتی قرار دهید که اختیار را به دست بگیرید.

2.اختصاص زمان به پس انداز کردن پول را متوقف کن، و به جای آن پول را برای ذخیره کردن زمان خرج کن

زمان مهم ترین دارایی ماست. پولی که برای زمان خرج می کنید، به بهره وری بیشتر شما کمک می کند و فرصت های تازه ای را فراهم کند تا کسب وکار شما شکوفا شود.

3.تمرکز بر مهم ترین چیزها با بالاترین بازدهی

هیچ تصمیمی به اندازه اولویت بندی در زندگی شما به تمرکز بیشتر بر چیزهایی که بازدهی بالاتری دارد، کمک نمی کند. من نمی گویم شما در زمانی که به خودتان اختصاص دارد چه کنید. حرف من این است که هرچقدر زمان بیشتری را بر چیزهایی صرف کنید که بازدهی کمتری دارد، دیرتر به اهدافتان می رسید.

4.با مخالفت نزدیکان رو به رو می شوی

بعضی وقت ها، مردم  دوستتان ندارند یا از شما  متنفرند، فقط به این دلیل که موفق شده اید. آن ها احساس می کنند خودشان هم لایق چنین موفقیتی هستند، آن هم برای کاری که هرگز حتی شروعش نکرده اند. این تنها یک رخداد غیرقابل اجتناب در تجربه های کارآفرینان در سفر طولانی آن هاست. این را بدانید؛ هرچه بیشتر برای مردم شفاف سازی کنید، آن ها  اعتبار کمتری برای کار شما قائلند چراکه هیچ وقت آنچه باید را نمی بینند. فقط از تنفر آن ها به عنوان یک عامل انگیزه بخش استفاده کنید و ادامه دهید.

5.دوستانی پیدا کن که به پیشرفت تو کمک کنند

شبکه سازی می تواند به حرکت شما سرعت و کیفیت بیشتری ببخشد. شبکه سازی حتی از کار سخت، سرمایه مناسب، اینکه از کجا آمده اید و چه والدینی دارید و آن ها چه می کنند یا نمی کنند هم مهم تر است. با شبکه سازی،  فقط در یک گفت وگو می توانید  خودتان را دو سال جلو بیندازید. روابطی را محکم کنید، تغذیه کنید و توسعه دهید که برای شما سودمند است.

نکته پایانی اما مهم

اعتماد، یک نکته مهم دیگر در سفر کارآفرینانه شماست. این برای همه آسان نیست اما یاد بگیرید به دیگران اعتماد کنید. البته هیچ وقت از یک سوراخ نباید دوبار گزیده شد. باید اطمینان پیدا کنید که برای سوءاستفاده گران در دسترس نیستید. چرا؟ به این دلیل که موفقیت، در یک تعریف ساده، پنجره ای از فرصت هاست، و مهم ترین چیز  این است که شما این فرصت ها را در معاشرت با آدم هایی که دیدگاه مشترکی ندارید، از بین نبرید.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام