یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خطرپذیر در سال 99

بیشتر سرمایه ها به استارتاپ های خرید رفته است

...

در نیمه نخست سال جاری 30 سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپی ایران انجام شده است.

سرمایه گذاری خطرپذیر که توسط شتاب دهنده و مراکز نوآوری انجام می شود، در دو دهه گذشته با توسعه اکوسیستم های استارتاپی در جهان توسعه یافته است. از آنجایی که نرخ شکست استارتاپ ها به 90 درصد می رسد، سرمایه گذاری در ایده های خلاقانه، با ریسک بالایی برای از دست رفتن کل سرمایه همراه است.

در ایران، در سال های گذشته 200 سرمایه گذار خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپی، بدون در نظر گرفتن صندوق های پژوهش و فناوری فعالیت می کردند. در این بین تنها 90 شتاب دهنده فعال بوده اند که امروز، نیمی از آن ها به کار خود در اکوسیستم استارتاپی ایران ادامه می دهند.

راستا، رسانه تحلیلی اکوسیستم استارتاپی  ایران در یک بررسی از آمار سرمایه گذاری های خطر پذیر در ایران نوشت، در سال های گذشته 827 سرمایه گذاری مراحل اولیه در اکوسیستم استارتاپی و 700 سرمایه گذاری در استارتاپ ها و کسب وکارها انجام شده است که بیش از 13 درصد از این استارتاپ ها اکنون فعال نیست. میانگین خروج از یک استارتاپ در جهان 7 سال است اما بسیاری از سرمایه گذاری های انجام شده در استارتاپ ها در ایران، هنوز موفق به خروج از سرمایه گذاری های خود نشده اند و تنها 5 درصد از کل سرمایه گذاری های انجام شده، به خروج موفق یا ناموفق منجر شده است.

بیش از 60 درصد از سرمایه گذاری ها در استارتاپ های حوزه خرید انجام شده است و کسب وکار، خدمات مالی و رسانه و سرگرمی در رتبه های بعدی قرار دارند. سهم استارتاپ های صنعتی و تولیدی، سلامت و گردشگری از کل سرمایه گذاری های انجام شده 7 درصد، سهم حمل و نقل 5 درصد و سهم آموزش و بازی 3 درصد است.

گزارش انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر ایران نشان می دهد در سال گذشته تنها 750 میلیارد تومان سرمایه گذاری خطرپذیر در استارتاپ ها انجام شده است. هم چنین در نیم سال اول سال جاری، 30 سرمایه گذاری خطرپذیر در اکوسیستم استارتاپی ایران انجام شده است. با توجه به عضو نبودن تمام سرمایه گذاران خطرپذیر در این انجمن، حجم سرمایه گذاری خطرپذیر در سال 99 را در بهترین حالت 1000 میلیارد تومان برآورد کرد..در حالی میانگین حجم سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور 1000 میلیارد تومان در سال 99 برآورد می شود که میانگین ارزش معاملات روزانه بورس در این سال، 5 برابر این مقدار بوده است.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام