در پنجمین جلسه کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق تهران بررسی شد

پیشنهاد تاسیس انجمن سرمایه‌گذاری خصوصی

...

اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران طی نشستی مشترک با اعضای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران، پیرامون تاسیس انجمن سرمایه‌گذاری خصوصی اتاق بازرگانی تهران به رایزنی و گفت‌و‌گو نشستند و به توافق اولیه برای تشکیل این انجمن دست یافتند.

 

در پنجمین جلسه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، پیشنهاد تاسیس انجمن سرمایه‌گذاری خصوصی اتاق بازرگانی تهران با حضور اعضای کمیسیون و مدیران انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر به بحث و گفت‌و‌گو گذاشته شد.

پیشنهاد تاسیس انجمن سرمایه‌گذاری خصوصی اتاق بازرگانی تهران از سوی کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال و مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران ارائه شده‌است و بنیانگذاران آن قصد دارند تا در تعامل و همکاری با انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران، زمینه تقویت هرچه بیشتر زیست‌بوم اقتصاد نوآوری با توسعه سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را فراهم آورد.

در این نشست، پس از گفت‌و‌گو میان اعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران و اعضای انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران پیرامون چگونگی فعالیت‌های این تشکل پیشنهادی و ایجاد تعامل و رفع تعارض منافع میان این دو انجمن، با تاسیس انجمن سرمایه‌گذاری خصوصی اتاق بازرگانی تهران توافق کردند.

آنطور که امیر درویشی از پیشنهاددهندگان تاسیس انحمن سرمایه‌گذاری خصوصی اتاق بازرگانی تهران طی گزارشی اعلام کرد، ایجاد یک زیست‌بوم جامع برای رشد و توسعه سرمایه‌گذاری خصوصی و تسهیل در دسترسی به زنجیره‌های تامین مالی بین‌المللی و شبکه‌سازی میان ذی‌نفعان، از جمله اهداف این انجمن است.

هاتف خرمشاهی مدیر مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران نیز با توضیح اینکه، اعضای هیات موسس انجمن سرمایه‌گذاری خصوصی اتاق تهران، از مدیران و کارآفرینان خبره بخش‌خصوصی در حوزه‌های مالی، اقتصاد و بازرگانی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سرمایه‌گذاران فردی (فرشتگان) هستند، تصریح کرد که تزریق سرمایه‌های فزون‌تر، از جمله اولویت‌های اقتصاد دیجیتال در کشور است که می‌تواند از سوی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صورت گیرد، بنابراین تاسیس و فعالیت این انجمن گامی جدید در این مسیر خواهد بود.

همچنین، فرزین فردیس رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران با این توضیح که انجمن سرمایه‌گذاری خصوصی اتاق تهران به دنبال تضعیف نقش و جایگاه سایر تشکل‌های فعال در این حوزه نیست، یادآور شد که با راه‌اندازی این تشکل جدید، تقویت انجمن‌های همسو در اولویت نخست قرار خواهد گرفت.

فردیس همچنین طی سخنانی به تشریح ساختار انجمن‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و خطرپذیر در دیگر کشورها پرداخت که به گفته وی، این انجمن‌ها با عضویت در اتاق‌های بازرگانی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. وی تصریح کرد که این انجمن‌ها، به روند قانون‌گذاری کمک می‌کنند و بازیگران صنعت سرمایه‌گذاری خصوصی و خطرپذیر را پیوند می‌دهند و در عین حال به ارائه برنامه‌های آموزشی برای سرمایه‌گذاران خطرپذیر و کارآفرینان مشغول هستند.

در پایان این جلسه و پس از رای اکثریت اعضا و حاضران در این نشست به تشکیل انجمن سرمایه‌گذاری خصوصی اتاق تهران، فردیس از اطمینان به دست آمده برای شکل‌گیری این تشکل جدید در میان مدیران و فعالان سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ابراز خشنودی کرد و تصریح کرد که گفت‌و‌گوهای بیشتری میان اعضا و ذی‌نفعان برای شروع به کار این انجمن و تاسیس آن در اتاق تهران صورت خواهد گرفت.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?69932

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط