در نشست مشترک دو کمیسیون اتاق بازرگانی تهران انجام گرفت

تشریح نحوه پاسخ‌دهی به پرسش‌نامه نماگر ثبت مالکیت شاخص سهولت کسب‌وکار

...

نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران نحوه پاسخ‌دهی و تکمیل پرسش‌نامه نماگر ثبت مالکیت را که در سنجش شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بررسی کردند تا اطلاعات دقیق‌تری به ارزیابان این شاخص ارسال شود.

 نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران نحوه پاسخ‌دهی و تکمیل پرسش‌نامه نماگر ثبت مالکیت را که در سنجش شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بررسی کردند تا اطلاعات دقیق‌تری به ارزیابان این شاخص ارسال شود.

اعضای دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران طی نشستی مشترک به بررسی نحوه تکمیل و پاسخ‌دهی پرسشنامه نماگر ثبت مالکیت در شاخص سهولت انجام کسب و کار پرداختند.

طبق توافقی که میان اتاق بازرگانی تهران و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی برای بهبود شاخص سهولت کسب‌وکار برقرار شده است، کارشناسان این مرکز علاوه بر تشریح وضعیت نماگر‌های این شاخص و اقدامات موردنیاز اصلاحی برای ارتقای رتبه ایران، نحوه پاسخ‌دهی به پرسش‌نامه‌های بانک جهانی را برای انتقال اطلاعات صحیح و واقع‌گرایانه از ایران تبیین می‌کنند. بر این اساس، دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران در یک نشست مشترک با نحوه پاسخ دهی به پرسشنامه مربوط به نماگر ثبت مالکیت آشنا شدند.

در ابتدای این جلسه، محمدرضا زهره‌وندی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به توافقنامه اتاق بازرگانی تهران و مرکز ملی پایش مطالعات و بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران برای بهبود رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار گفت که رتبه ایران در نماگر ثبت مالکیت70 است و باید تلاش کنیم که این رتبه ارتقا پیدا کند.

در ادامه این جلسه بهاره‌ هاشم‌لو، کارشناس مرکز ملی پایش محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی، با اشاره به اینکه شاخص ‌ثبت‌ مالکیت مجموعه‌ توالی‌ فرایندهای‌ لازم ‌در ‌یک‌ کسب‌وکار ‌برای‌ خرید‌ ملک‌ مربوط‌ به ‌یک‌ کسب‌وکار ‌دیگر ‌و ‌انتقال ‌آن‌ ملک ‌به ‌نام ‌خریدار ‌جدید است ادامه داد:‌‌ این نماگر هم‌چنین کیفیت‌ کلی‌ سیستم‌های‌ مدیریت‌ زمین ‌را‌ مورد ‌سنجش ‌قرار ‌می‌دهد.‌ در واقع یک‌ مجموعه‌ ویژه ‌از‌ مفروضات ‌به منظور ‌ارزیابی‌ زمان، ‌هزینه ‌و ‌تعدادی ‌از ‌فرآیندهای لازم برای‌ تکمیل‌ عملیات ‌نقل‌ و‌ انتقال‌ ملک تجاری مورد توجه قرار می‌گیرد.‌

هاشم‌لو در ادامه به تشریح پرسش‌های پرسشنامه ثبت مالکیت و نحوه پاسخ‌دهی به آنها پرداخت. هم‌چنین سایر حاضران در این نشست نیز دیدگاه‌های خود را در مورد این نماگر مطرح کردند. از جمله عباس آرگون به این نکته اشاره کرد که در کشور دارایی‌هایی وجود دارد که به صورت موقوفه و سرقفلی است و این مساله ثبت مالکیت را دچار مشکل می‌کند.

منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی پایش مطالعات و بهبود محیط کسب و کار نیز با بیان اینکه این نوع مصادیق منجر به عدم شفافیت می‌شود، توضیح داد که مواردی نظیر سرقفلی و موقوفه‌ها در مفروضات بانک جهانی در بخش مربوط به نماگر ثبت مالکیت مورد توجه قرار نگرفته و از سوی مرکز نیز بررسی نشده است.

علی اصغر اژدری، کارشناس این کمیسیون نیز موضوع سرقفلی را موضوعی حائز اهمیت در اقتصاد ایران برشمرد و گفت: موضوع سرقفلی مقوله‌ای بسیار مهم در اقتصاد اعتباری شناخته می‌شود اما به دلیل آنکه نهادهایی چون بانک جهانی، بیشتر موضوعات فیزیکال را مورد پیگیری قرار می‌دهند، این مقوله مورد توجه قرار نگرفته است. اما موضوع سرقفلی از آن جهت که به مساله انتقال اعتبار ارتباط دارد، موضوعی پر اهمیت در اقتصاد ایران تلقی می‌شود و می‌توان به صورت جداگانه در مورد آن بحث کرد.

در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر اعضا نیز نظرات خود را مطرح کردند، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران با اشاره به اینکه پاسخ‌دهی صحیح به پرسشنامه‌ها به منزله ایفای مسئولیت اجتماعی است، ابراز امیدواری کرد که توضیحات ارائه شده در تکمیل پرسش‌نامه ثبت مالکیت مورد نتیجه قرار گیرد.

لینک کوتاه: https://news.tccim.ir/?66746

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام

مطالب مرتبط