سه توصیه عضو هیات رئیسه اتاق تهران به بخش خصوصی و تصمیم گیران

راهبردهایی برای خروج از رکود در سال 1395

...

آنچه سال گذشته را در ذهن ها ماندگار ساخت، اجماع خردورزان این کشور برای پایان دادن به تحریم ها بود و آنچه سال 95 را جاودانه می سازند، اتحاد همگی کنشگران اقتصادی و تصمیم سازان برای خروج از رکود است.

 

سید حامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران در گفت و گو با خبرآنلاین گفت: سال 94 به پایان رسیده و چشم بخش خصوصی به سال 95 دوخته شده تا از پس ابرهای تیره رکود و غم بزرگ بیکاری، بهاری دوباره به یمن اجرای برجام و بازگشت تعقل به نظام مدیریتی کشور برآید. بخش خصوصی ایران 12 سال گذشته را با مصائب بسیاری به سرانجام رساند و برهیچ ناظر عادلی پوشیده نیست که حداقل چهار سال پایانی آن سال های سخت، با چه مشقت هایی به پایان رسید. البته که امروز اقتصاد ایران باید به حضور بخش خصوصی چنین استوار و در خدمت این سرزمین ببالد. اما در آستانه سال 95 بد نیست، فعالان بخش خصوصی و تصمیم گیران کشور به چند نکته توجه داشته باشند.

وی در توصیه به کارفرمایان برای سال 95 گفت:همگی ما می دانیم که رکود عمق یافته و گردش چرخ های صنعت و اقتصاد را سخت کرده است. صاحبان کسب و کار هم با زحمت بسیار و با مجاهدت مثال زدنی، تلاش می کنند تا همچنان ایستاده به خدمت ادامه دهند. در چنین شرایطی فرض دینی و انسانی برهمگی ما این است که با وجود فاکتور رکود اقتصادی، نگاهی نیز به معیشت مردم داشته باشیم. کارگران زحمت کش کشور که امروز عددشان فراتر از 13 میلیون نفر رفته است و کارشناسان اقتصادی در خدمت بنگاه ها همگی در همین سرزمین کار می کنند تا شاهد رونق دوباره اقتصاد باشیم. برهمین اساس است که رعایت حال آنان برهمگی صاحبان کسب و کار واجب است. افزایش حقوق و تعیین دستمزد در سال 95 هرچند به صورت رسمی از سوی دولت و نهادهای مشورتی آن اعلام می شود ولی نیکوتر آن است که صاحبان کسب و کار نیز با نگاهی واقع بینانه و انسانی و البته با دقت به عدد خط فقر واقعی، اقدام به تعیین دستمزدها کنند. افزایش قدرت خرید مردم، امید را در دل آنها زنده می کند، به آنان انگیزه افزون می دهد و در نهایت حضور کارگر با انگیزه یا کارمندی با نشاط به رونق بنگاه اقتصادی ختم می شود. کسب و کارهای خرد نیز اینگونه می توانند با افزایش میزان خرید همین شهروندان کمی رونق گیرند.

خزانه دار اتاق تهران ادامه داد: آنچه در سال 94 رخ داد، موفقیت بزرگ توافق هسته ای بود. اما این توافق چگونه حاصل شد؟ اجماع نظام به پیروی از منطق و اعتدال و درک درس شرایط موجب شد تا پروند هسته ای بسته شود و با اجرای برجام امیدها به جامعه بازگردد. امروز هم اقتصاد به همین اتحاد دوباره نیاز دارد. بخش خصوصی آماده است تا در راه خدمت به اقتصاد ملی کشور، گام بردارد و امید همگی ما این است که دولت و تصمیم گیران جدید و بخصوص مجلس جدید، چنین دیدگاهی داشته باشند. در اینصورت امکان خروج از رکود نیز مهیا می شود.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران بیان داشت: سال 94 متاسفانه در شرایطی به سرانجام رسید که همچنان گره بی توجهی به برنامه های اقتصادی همچنان ناگشوده ماند. یک شرط بزرگ موفقیت در سال 95 بازگشت به برنامه های است که پس از ساعت ها تحلیل و کارشناسی وو هزینه تهیه و تدوین شده اند. برنامه اقتصادی مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری یکی از همین نمونه های عالی راهبردهای کلان برای رونق دوباره اقتصاد است. امید بخش خصوصی این است که دولت در سال 95 نگاه ویژه ای به این برنامه داشته باشد.

واحدی افزود: آنچه سال گذشته را در ذهن ها ماندگار ساخت، اجماع خردورزان این سرزمین برای پایان دادن به تحریم ها بود و آنچه سال 95 را جاودانه می سازند، اتحاد همگی کنشگران اقتصادی و تصمیم سازان برای خروج از رکود است. امیدواریم سال 95 در شرایطی اغاز شود که نرخ بیکاری جوانان این سرزمین به کمترین حد و آمار مهاجرت نخبگان از این خاک به اندک ترین میزان رسیده باشد. همگی اینها تنها به یک شرط محقق می شود: اتحاد و پیروی از منطق اقتصادی برنامه ریزی.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام