علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در کنگره جهانی کابل سخنرانی می کند

ایران برای اولین بار در کنگره جهانی کابل نماینده دارد

...

کنگره جهانی کابل فردا در واشنگتن آغاز می شود که علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در آن سخنرانی خواهد کرد.

ایران برای اولین بار در کنگره جهانی کابل به طور رسمی شرکت خواهد کرد.

کنگره سال 2015 در واشنگتن پایتخت ایالات متحده امریکا فردا برگزار خواهد شد و ایران نیز به طور رسمی در این نشست نماینده دارد.

علیرضا کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در نشست روز اول این کنگره گزارشی در مورد وضعیت اقتصاد و صنعت سیم و کابل کشورمان ارایه خواهد داد.

در سخنرانی که کلاهی آماده کرده است، اطلاعاتی در مورد ایران و ظرفیت های اقتصادی کشور در نظر گرفته شده که فردا در این نشست ارائه خواهد شد.

فدراسیون بین المللی کابل  (International Cable Federation)بزرگترین ترین نهاد بین المللی این صنعت در جهان است که بیش از 80 درصد ظرفیت این صنعت 100 میلیارد دلاری در آن عضو هستند.

اصلی ترین نشست ICFکنگره جهانی کابل است که هر دو سال یک بار جهت گفتگو و بررسی مسایل این صنعت زیربنایی تشکیل می شود.

نظر خود را بنویسید

ارسال پیام