دومین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

آمادگی برای استقرار دبیرخانه کمیته فنی 309 استاندارد در اتاق تهران

تاریخ 1402/06/19 ساعت 11:45

اعضای کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران دومین نشست خود را با هدف تصویب اهداف و برنامه دو ساله این کمیسیون تشکیل دادند. در این نشست پیشنهاد استقرار کمیته فنی 309 استاندارد در اتاق تهران از سوی رئیس کمیسیون مطرح شد که به تصویب رسید.

دومین جلسه کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران با موضوع تبیین اهداف و برنامه‌های کاری دو ساله این کمیسیون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه برنامه پیشنهادی و اهداف کمیسیون از سوی داود خانی، کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی، تشریح شد و اعضای کمیسیون نظرات خود پیرامون آن را مطرح کردند. از جمله اهداف پیشنهادی، ضرورت توجه به رویکردهای تبیینی و بنیادین حوزه حکمرانی سازمانی، گام‌بندی اقدامات کمیسیون و ماموریت‌های آن بود که به بحث گذاشته شد.

همچنین در این برنامه پیشنهادی، پیاده‌سازی استاندارد ایزو 37000 در اتاق بازرگانی تهران، ارائه مدل حکمرانی خوب، برقراری ارتباط مستمر با دانشگاه‌ها و دانشکده‌های مرتبط با حوزه حکمرانی سازمانی و نیز ضرورت توجه ویژه به کسب‌و‌کارهای خانوادگی و هلدینگ‎های دولتی و بخش خصوصی ارائه شد.

در ادامه این جلسه نیز، حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، با اشاره به تاسیس دبیرخانه کمیته فنی 309 در سازمان ملی استاندارد طی دوره گذشته هیات نمایندگان اتاق تهران، پیشنهاد این اتاق و کمیسیون حکمرانی سازمانی برای استقرار دبیرخانه کمیته 309 سازمان ملی استاندارد در محل اتاق تهران را مطرح کرد که به تائید و تصویب اعضای کمیسیون رسید.

این کمیسیون برای پیگیری برنامه مصوب دو ساله خود هر دو هفته یکبار با حضور اعضای خود از هیات نمایندگان اتاق تهران و تشکل‌های مربوطه، تشکیل جلسه خواهد داد.