کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق بازرگانی تهران در دومین جلسه خود مقرر کرد

صیانت از حقوق و منافع قانونی شرکت‌های ساختمانی

تاریخ 1402/06/19 ساعت 11:41

نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون «عمران، احداث و امور زیربنایی» اتاق بازرگانی تهران در دومین نشست خود به بررسی اهداف و ماموریت‌های خود از جمله توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و حفظ حقوق و منافع قانونی مشترک شرکت‌ها و موسسه‌های ساختمانی پرداختند.

اعضای کمیسیون «عمران، احداث و امور زیربنایی» اتاق بازرگانی تهران در دومین جلسه خود به ترسیم نقشه راه این کمیسیون طی دو سال آینده پرداختند و اهداف و ماموریت‌های اصلی این کمیسیون را به بحث و بررسی گذاشتند.

در ابتدای این جلسه، مریم فدایی، معاون امور کمیسیون‌ها و هیات نمایندگان اتاق تهران طی گزارشی به ارائه برنامه‌های پیشنهادی و اهداف کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی پرداخت و عنوان کرد که شناسایی، ارزیابی و پایش قوانین و مقررات حوزه عمران و احداث و امور زیربنایی، شناسایی و معرفی بازارهای هدف، حمایت از تشکل‌های و انجمن‌های مرتبط، بررسی الگوها و ابزارهای نوین تامین مالی، پیگیری و بررسی ابعاد یکپارچه‌سازی نهادهای تصمیم‌گیر و افزایش کارایی و بهره‌وری نهادهای رگولاتور و  بررسی ابعاد نفوذ فناوری و نوآوری و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حوزه فعالیت کمیسیون به عنوان محورهای عملکرد کمیسیون پیشنهاد می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون، نیز با اشاره به ماموریت‌ها و اهداف این کمیسیون تخصصی اتاق تهران گفت: کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی از جمله کمیسیون‌هایی است که در دوره دهم هیات نمایندگان شکل گرفته و بنا دارد برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌‌های بالاسری، برندسازی و شناسایی گروه‌های هدف در صنعت ساختمان و عمران و همچنین حفظ حقوق و منافع قانونی مشترک شرکت‌ها و موسسه‌های ساختمانی تهران تلاش کند.

همچنین، جعفر قرائتی ستوده، نایب‌رئیس این کمیسیون، نیز با اشاره به ضرورت تدوین چشم‌انداز و بیانیه ماموریت برای این کمیسیون، بر لزوم پرهیز از موازی‌کاری با تشکل‌های ذیربط تاکید کرد.

پس از آن، سهیل آل‌رسول، عضو این کمیسیون با اشاره به اینکه بیش از 20 تشکل در حوزه صنعت ساخت فعال هستند، به ضرورت برقراری ارتباط ارگانیک میان اتاق تهران و اتاق ایران در این حوزه اشاره کرد. او در ادامه با بیان اینکه ضرورت دارد شش کمیته با موضوعات مسکن، صنعت ساخت، تامین‌مالی، صدور خدمات فنی و مهندسی، نظام فنی و اجرایی و تسهیل فضای کسب‌وکار در زیرمجموعه کمیسیون شکل بگیرد، پیشنهاد کرد که مسایل مربوط به حوزه مسکن در کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران وزن بیشتری داشته باشد.

هم‌چنین محسن بهرامی ارض اقدس، دیگر عضو این کمیسیون، نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که موضوع محیط زیست نیز در شمول محورهای عملکردی این کمیسیون قرار گیرد. او در ادامه با اشاره به سهم اندک بخش‌ خصوصی در اقتصاد و تاثیر آن بر مطالبه‌گری فعالان اقتصادی گفت که کمیسیون عمران اتاق تهران در حد اثرگذاری خود، اهدافی را تعیین کند تا در پایان دو سال، کارنامه قابل دفاعی را ارائه کنیم. این عضو کمیسیون بر تنظیم ارتباطات موثر با کمیسیون های متناظر در دولت و مجلس نیز تاکید کرد.

در ادامه این جلسه، سایر حاضران نیز به طرح دیدگاه ها و نظرات خود در ارتباط با نقشه راه کمیسیون طی دوره آتی پرداختند و مقرر شد که این پیشنهادات در تدوین برنامه نهایی مورد توجه قرار گیرد.