در کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مطرح شد

 درخواست رفع محرومیت واردکنندگان موبایل برای استفاده از ضمانت‌نامه بانکی

تاریخ 1402/05/03 ساعت 13:53

در کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، موضوع محرومیت فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی واردکننده موبایل از تسهیلات ضمانت‌نامه بانکی جهت ترخیص قطعی کالا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس دستورالعمل «فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی» کلیه فعالان اقتصادی، فارغ از حوزه تخصصی فعالیت، در صورت احراز معیارهای عملکردی (موضوع ماده 6دستورالعمل) و ضوابط رتبه‌بندی (موضوع ماده 7 دستورالعمل) قادر به بهره‌برداری از تسهیلات در سه سطح مختلف هستند؛ به‌طوری که صدور ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی یکی از تسهیلات یادشده در هر سه سطح است.

اما بر اساس آنچه در دستورالعمل «نحوه اخذ ضمانت‌نامه، تعهد ذیحسابی و بن بیمه» گمرک در فروردین ماه سال جاری قید شده، واردات قطعی خودروی سواری و تلفن همراه از تسهیل ضمانت‌نامه بانکی محروم شده‌اند. بنابراین به‌رغم اینکه طبق دستورالعمل «فعالان اقتصادی برگزیده» بخشی از فعالان اقتصادی در حوزه موبایل دارای گواهی فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی هستند و باید امکان بهره‌مندی از ضمانت‌نامه بانکی برای ترخیص قطعی را داشته باشند، به موجب دستورالعمل «نحوه اخذ ضمانت نامه تعهد ذیحسابی و بن بیمه» از این تسهیل گمرکی محروم شده‌اند.

این مساله در کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با حضور تعدادی از فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی واردکننده موبایل و نمایندگان گمرک به بحث گذاشته شد و این فعالان اقتصادی خواهان رفع این محرومیت شدند.

امیر اسحاقی به عنوان یکی از فعالان اقتصادی در این بخش توضیح داد که واردکنندگان برگزیده موبایل که هرساله امکان بهره‌گیری از این ضمانت‌نامه را برای ایجاد تنفس در پرداختی‌های خود داشتند ناگهان و بدون اطلاع قبلی در فروردین ماه از توقف صدور ضمانت‌نامه مطلع شده و دچار چالش جدی شده‌اند. او افزود: با اعمال این محدودیت، فعالان اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود ناگزیر به استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ 28 درصد می‌شوند و این افزایش هزینه در نهایت به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.

اما نظر نمایندگان گمرک نیز آن بود که دولت با کسری منابع مواجه است و دو کالای موبایل و خودروی سواری به دلیل بازگشت سرمایه سریع از دستورالعمل «فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی» مستثنی شده‌اند. ضمن آنکه، ارائه تسهیلات به فعالان اقتصادی در قالب دستورالعمل فعالان اقتصادی برگزیده گمرکی یک فعل اختیاری برای گمرک است و گمرک می‌تواند مجموعه‌ای از تسهیلات را به فعالان اقتصادی ارائه دهد.

 در نهایت با ادامه بحث و تبادل‌نظر میان طرفین، مقرر شد که درخواست واردکنندگان برگزیده گمرکی موبایل برای تداوم صدور ضمانت‌نامه بانکی به مقامات گمرک انعکاس یابد تا درباره این مساله بازنگری صورت گیرد.