هیات نظارت بر دهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد

نتایج کامل شمارش آرای تمامی نامزدهای انتخابات

تاریخ 1401/12/21 ساعت 15:33

هیات نظارت بر انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نتایج کامل شمارش آرای نامزدها را منتشر کرد.

نتایج شمارش آرا انتخابات اتاق‌ بازرگانی تهران اعلام شد. هیات نظارت با انتشار این لیست تعداد آرا تمامی نامزدها و جایگاه آنها در گروه‌های مختلف را مشخص کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، انتخابات دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران روز شنبه 20 اسفندماه برگزار شد و طی این انتخابات که تا با دوبار تمدید زمان، تا ساعت 20 ادامه داشت، تعداد 2194 رأی به صندوق‌های مکانیزه رأی‌گیری ریخته شد.
برابر اعلام هیات نظارت، 14 رأی سفید و فاقد نام نامزدها بوده و تعداد 2180 برگ رأی صحیح بوده که مورد شمارش قرار گرفته است.
لازم به ذکر است اتاق ایران نیز نتایج اولیه انتخابات در تمامی استان‌ها را منتشر کرده است که روی سامانه انتخابات اتاق ایران به آدرس https://election.iccima.ir/ در دسترس اعضا قرار گرفته است.
در لیست کامل آرای شمارش‌شده انتخابات اتاق تهران که در انتهای همین خبر قابل دریافت است، اسامی 164 نامزد و تعداد آرای آنها وجود دارد. از این فهرست 16 نفر اول در گروه بازرگانی، 14 نفر اول در گروه صنعت، 4 نفر اول در گروه معدن و 6 نفر اول در گروه کشاورزی به ترکیب هیات نمایندگان دور دهم اتاق تهران راه پیدا کرده‌اند.
هم‌چنین پنج نامزد نیز در آخرین مهلت قانونی، انصراف دادند که در شمارش آرا، انصرافی تلقی شده‌اند.

دریافت لیست نهایی آرای کامل انتخابات دوره دهم اتاق تهران