برنامه های سال نو به نتیجه می رسد؟

هیچ فرمول جادویی وجود ندارد

تاریخ 1401/10/12 ساعت 13:34

سال نوی میلادی با برنامه ریزی و اجرای این برنامه ها برای بسیاری از مردم در کشورهای جهان همراه است. آن هم درحالی که کمتر کسی می تواند درباره موفقیت این برنامه ها با اطمینان زیاد صحبت کند.

نیر ایال، نویسنده و رفتار شناس است. او می گوید از دلایل عمده عدم موفقیت برنامه های مردم در جهان، عدم آگاهی آن ها درباره تفاوت عادت ها و رفتارهای روزمره و روال ها در زندگی است.

نیر ایال با شرکت های که در زمینه ساخت محصولات عادت محور کار می کنند، همکاری می کند. محصولاتی که به بیماران کمک می کند داروهایشان را با برنامه مصرف کنند، منظم تر شوند و یا زبان جدیدی یاد بگیرند. این نویسنده و رفتارشناس به سی ان بی سی می گوید جمع کردن حواس و توجه مهم ترین مهارت قرن است اما داشتن این مهارت به آسانی ممکن نیست. به گفته نیر ایال، نخستین گام برای ثبت کمترین حواس پرتی در دنبال کردن اهداف این است که بدانیم چه چیزهایی را می توان به عادت تبدیل کرد و کدام رفتار ما قابل تبدیل شدن به یک عادت نیست.

نیر ایال می گوید:«می خواهیم همه رفتارهایمان را فوری به عادت تبدیل کنیم درحالیکه به تفاوت های بنیادین عادت و کارهای روزمره توجه نمی کنیم. عادت به معنای انجام فوری یک رفتار بدون فکر و آگاهی است. بسیاری از رفتارهایی که مردم به عادت شدن آن تمایل دارند، هرگز به یک  عادت در زندگی ما تبدیل نمی شوند. روتین یا کارهای روزمره مجموعه ای از رفتارهای تکرار شونده است. بعضی از این رفتارها هم ممکن است به عادت تبدیل شود و بعضی از آن ها، این قابلیت را ندارد».

به طور تقریبی 45 درصد از رفتارهای روزانه انسان ها در دایره عادات قرار می گیرد. برای مثال اینکه هر روز غذا می خوریم یا می خوابیم. عادت ها درواقع امور غریزی اند که بدون فکر و ناخودآگاه انجام می دهیم. اما دستیابی به اهدافی که در برنامه های سال نو درباره آن ها می نویسیم، به تلاش نیاز دارد.

نیر ایال می گوید:«باید از اینکه به مردم بگوییم همه چیز می تواند به عادت تبدیل شود، دست کشید. اگر برای رفتاری به تلاش نیاز است، طبق تعاریف عادت و امور روزمره نمی توان آن را در دسته عادات در نظر گرفت».

به گفته این نویسنده به جای تاکید بر ساختن عادات، بهتر است مردم را به ساختن روزمرگی ها و روال ها در زندگی تشویق کنیم چراکه در امور روزمره دشواری الگوهای رسیدن به اهداف دیده می شود. ایال می گوید هیچ فرمول جادویی برای موفقیت وجود ندارد جز اینکه باید پذیرفت بسیاری از رفتارها برای به ثمر رسیدن به تلاش بیشتر نیاز دارد.