گزارش وضعیت شاخص‌های بازار مسکن پایتخت در آبان‌ 1401 منتشر شد

 افزایش سه میلیون تومانی متوسط قیمت مسکن طی یک ماه

تاریخ 1401/09/13 ساعت 11:43

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني در شهر تهران از 43 میلیون 700 هزار تومان در مهرماه 1401 به 46 ميليون و 700 هزار تومان در‌ آبان ماه 1401 رسید.

 بانک مرکزی گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه سال 1401 را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که در ماه مورد بررسی، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران به 46 ميليون و 700 هزار تومان رسید که حاکي از افزايش 6.8 درصدي نسبت به ماه قبل و افزایش 45.9 درصدي نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که تعداد آپارتمان‌هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به 8 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 47.8 و 9.6 درصد افزايش داشته است.

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در آبان‌ماه سال 1401 حکایت از آن دارد که از مجموع 8005 واحد مسکوني معامله شده، واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 28.4 درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با اين وجود سهم مذکور در مقايسه با آبان‌ماه سال قبل حدود 3.6 واحد درصد کاهش يافته و در مقابل به سهم واحدهاي با عمر بالا در گروه‌هاي «11 تا 15» و «بیش از 20» سال ساخت افزوده شده است.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در این ماه، نشان‌دهنده آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 همچنان با سهم 14.2 درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 10 و 2 به ترتيب با سهم‌هاي 9.2 و9 درصدي از کل معاملات انجام شده در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند.

 همچنین در ميان مناطق 22گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 95 میلیون به منطقه یک و کمترين آن با 23 میلیون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است و ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1400 به ترتيب 30.7 و 59درصد افزايش نشان مي‌دهند.

بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري در آبان‌ماه سال 1401 نشان‌دهنده رشد به ترتيب معادل 39.8 و 45 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است. لازم به توضيح است رشد ماهانه شاخص مزبور در آبانماه در شهر تهران و کل مناطق شهري به ترتيب معادل 4.1 و 5 درصد برآورده شده است.

 

گزارش تحولات بازار مسکن در آبان ماه 1401