اگرچه شاخص قیمت خرداد ماه حدود ۱۲درصد رشد کرد، اما رشد شاخص در تیرماه کمتر از نصف این رقم بود و این نشان می دهد که سرایتی در کار نبوده است. حذف ارز یارانه‌ای یک شوک یک نوبته بوده که عمده آثار منفی خود را در خردادماه برجا گذاشت. نکته مهمی که هنگام انتشار تورم خردادماه یادآور شدم این است که مساله اصلی حذف ارز۴۲۰۰ نیست، بلکه مساله مهم‌تر چهار موضوعی است که محرک اصلی رشد تورم در سال۱۴۰۱ هستند و آن چهار عامل عبارتند از: رشد نقدینگی، رشد تورم جهانی، پیامدهای افزایش دستمزد و کاهش امید به زنده شدن برجام. این عوامل از ابتدای سال که ارز یارانه‌ای برقرار بود فعال شدند و موجب شدند که تورم ماهانه روندی صعودی داشته باشد. اینک بازهم مشاهده می‌شود که روند ادامه دارد و این موجب نگرانی درباره آینده تورم است؛ ولی در آینده آهنگ تورم شبیه عملکرد خرداد ماه نخواهد شد.

 

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد