نگاهی به وضعیت چک های برگشتی و خوش حساب ها و بدحساب ها در کشور

رشد چک های برگشتی باوجود تغییر قانون

تاریخ 1401/04/05 ساعت 12:32

روند وضعیت صدور و وصول چک در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شهروندان گیلانی همچنان از نظر خوش‌حسابی و خوش‌قولی در پاس کردن چک، سرآمد سایر استان‌ها هستند

باوجود تغییرات قانون چک همچنان آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تعداد چک های برگشتی رو به افزایش است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی بیانگر آن است که تعداد چک‌های برگشتی در اردیبهشت نسبت به فروردین امسال رشدی 29.9درصدی داشته است. همچنین از نظر مبلغ هم چک‌های برگشتی 65.3 درصد رشد داشته است. تعداد چک‌های مبادله‌شده بین بانک‌ها در اردیبهشت 1401نسبت به ماه قبل 20.9درصد و از نظر ارزش ریالی 49.2درصد رشد داشته است. نکته مهم درخصوص وضعیت چک‌های رد و بدل شده در بین بانک‌ها به‌عنوان شاخص اعتماد بازار، اینکه تعداد چک‌های مبادله ‌شده در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته 16.1درصد کاهش یافته؛ درحالی‌که از نظر مبلغ ریالی 41.2درصد رشد نشان می‌دهد. از سوی دیگر تعداد چک‌های برگشتی در اردیبهشت امسال نسبت به ‌مدت مشابه پارسال 8.6 درصد کمتر شده، اما مبلغ چک‌های برگشتی رشدی 47.2درصدی را نشان می‌دهد.

بانک مرکزی می‌گوید در دومین ماه از امسال در کل کشور حدود 6.3میلیون فقره چک به ارزش 274هزار و 200میلیارد تومان مبادله شده که نسبت به فروردین از نظر تعداد 20.9درصد و از نظر ارزش 49.2درصد رشد را نشان می‌دهد. از کل چک‌های مبادله شده سهم استان تهران 2میلیون فقره بوده و 49.6درصد از کل تعداد چک‌های رد و بدل شده به 3استان تهران با سهم 31.2درصد، اصفهان با 11.1درصد و خراسان رضوی با 7.3درصد اختصاص داشته است. همچنین 62.5درصد از ارزش این چک‌ها مربوط به چک‌هایی بوده که شهروندان استان‌های یادشده صادر و برای پاس شدن به بانک‌ها برده‌اند که سهم استان تهران 49.8درصد، اصفهان 7.3درصد و خراسان رضوی 5.4درصد بوده است. این گزارش می‌افزاید: همچنان تهران به‌عنوان پایتخت اصلی چک در کشور به شمار می‌رود و سهم این اوراق بهادار در مبادلات تجاری بین مردم و بنگاه‌های اقتصادی بالاست؛ به‌گونه‌ای که از مجموع 5.7میلیون فقره چکی که در اردیبهشت امسال وصول و پاس شده، 1.8میلیون فقره مربوط به استان تهران بوده است.

روند وضعیت صدور و وصول چک در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که شهروندان گیلانی همچنان از نظر خوش‌حسابی و خوش‌قولی در پاس کردن چک، سرآمد سایر استان‌ها هستند و در اردیبهشت امسال بیشترین نسبت تعداد چک‌های وصول شده به کل چک‌های مبادله شده در استان به‌ترتیب به استان‌های گیلان با 92.8درصد، خوزستان با 91.4درصد و البرز با 91.2درصد اختصاص دارد و در مقابل بدقول‌ترین استان‌ها در پاس کردن بموقع چک‌ها به کهگیلویه و بویراحمد با 84.4درصد، خراسان شمالی با 84.8درصد و کردستان 87.1درصد اختصاص دارد. این گزارش می‌افزایش بیشترین نسبت ارزش چک‌های وصول شده به کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان‌ها به‌ ترتیب به استان‌های زنجان و گیلان هرکدام 90.8درصد، البرز 89.8درصد و مرکزی 87.6درصد مربوط می‌شده و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با 81.5درصد، کردستان با 81.8درصد و یزد با 82.1درصد کمترین نسبت ارزش چک‌های وصول شده را به‌خود اختصاص داده‌اند.

بانک مرکزی می‌گوید در ماه اردیبهشت امسال در کل ایران 613هزار فقره چک به ارزش بیش از 34.1هزار میلیارد تومان برگشت خورده که نسبت به فروردین از نظر تعداد 29.9درصد و از نظر ارزش 65.3 درصد بیشتر شده است. به این ترتیب در ماه دوم امسال، از نظر تعداد 9.8درصد و از نظر ارزش ریالی 12.4درصد چک‌های رد و بدل شده بین مردم در شبکه بانکی پاس نشده و برگشت زده شده است. این گزارش می‌افزاید: بانک‌های استان تهران در اردیبهشت امسال 176هزار فقره چک به ارزش 14.7هزار میلیارد تومان را برگشت زده‌اند که از نظر تعداد 9درصد و از نظر ارزش 10.8درصد کل چک‌های مبادله‌شده در استان پاس نشده است. بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی در ماه دوم سال‌ جاری به‌ترتیب به استان کهگیلویه و بویراحمد با 15.6درصد، خراسان شمالی با 15.2درصد و کردستان با 12.9درصد اختصاص داشته است؛ درحالی‌که بانک‌های استان گیلان فقط 7.2درصد، خوزستان 8.6درصد و البرز 8.8درصد از چک‌های مبادله شده را برگشت زده‌اند.