از سوی اتاق تهران و با مشارکت فدراسیون واردات ایران برگزار شد

سمینار آشنایی با قوانین مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده

تاریخ 1401/04/01 ساعت 15:24

سمینار مروری بر قوانین مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، ظهر روز چهارشنبه اول تیرماه، در اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران و با مشارکت فدراسیون واردات ایران، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این سمینار که فعالان اقتصادی از بخش‌های مختلف و نمایندگان شرکت‌های تولیدی و بازرگانی در آن حضور داشتند، مدیر خدمات مالیات اتاق تهران در توضیحاتی، ماهیت و کارکردهای نظام مالیاتی کشور را تشریح و شرکت‌کنندگان در این گردهمایی را با مفاد موجود در قوانین مالیات‌های مستقیم و الزامات آن، آشنا کرد. پیمان دارابیان با این یادآوری که معاونت کسب‌و‌کار و امور مالیات اتاق تهران، خدمات مشاوره رایگان به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار ارائه می‌دهد، پیرامون قانون مالیات ارزش افزوده و ابهاماتی که ممکن است فعالان اقتصادی در مواجهه با این قانون داشته باشند، توضیحاتی را به تفصیل ارائه داد.

در این گردهمایی که به صورت رایگان و با هدف آشنایی دقیق کارآفرینان و مدیران اقتصادی بنگاه‌ها با قوانین موجود مالیاتی برگزار شد، از سوی مدیر خدمات مالیات اتاق تهران به پرسش‌های مطرح شده از سوی شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد.