مدل های ضد بحران در اوکراین پرطرفدار است

استارتاپ های اوکراینی در جبهه اقتصادی می جنگند

تاریخ 1401/03/01 ساعت 13:40

فیوئل در کمتر از سه سال است که به کسب وکارها در زمینه مالی مشاوره می دهد. دیگر استارتاپ های اوکراینی هم می توانند از خدمات مالی و تجاری فیوئل استفاده کنند.

پنجم اسفندماه سال گذشته بود که روسیه به اوکراین حمله کرد، با این حال این حمله به اندازه ای اوکراین را به زمین نینداخت که امروز، هیچ خبری از اکوسیستم استارتاپی این کشور به گوش نرسد. اکوسیستم استارتاپی اوکراین، با وجود حمله نظامی روسیه به این کشور، هم چنان به کار خود ادامه می دهد.

به گزارش تگ تارگت، فیوئل (Fuel) از جمله این استارتاپ هاست که کسب وکارها را در مراحل نخست از نظر مالی و تجاری راهنمایی می کند. این استارتاپ اوکراینی هنوز به مشتریانش در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا مشاوره می دهد. علاوه بر این، مشتریان داخلی هم از خدمات فیوئل استفاده می کنند، چراکه فرایند دیجیتالی شدن فعالیت های اقتصادی در اوکراین در جریان است.

فیوئل در کمتر از سه سال است که به کسب وکارها در زمینه مالی مشاوره می دهد. دیگر استارتاپ های اوکراینی هم می توانند از خدمات مالی و تجاری فیوئل استفاده کنند. این استارتاپ مثل یک مدیر مالی مجازی برای دیگر کسب وکارها عمل می کند و هدف اصلی آن، کمک به تسریع دیجیتالی شدن این کسب وکارها و کشف مدل های تازه کسب وکار است. حسابداری، گزارش نویسی مالی و تحلیل بازار از دیگر خدمات این شرکت برای کسب وکارهاست. مدیر فیوئل می گوید هدف اصلی این استارتاپ کمک به دیگر کسب وکارها برای تصمیم گیری درست است.

به گفته جین داویدیک «تفاوت فیوئل با دیگر استارتاپ ها این است که مشتریانش را در دریای اعداد و ارقام رها نمی کند. فیوئل بینش های لازم برای تصمیم گیری را در اختیار مشتریانش قرار می دهد».

به گفته مدیرعامل فیوئل «مشتریان اوکراینی هنوز از خدمات این استارتاپ استفاده می کنند با اینکه در کشور جنگ است». مدل های ضد بحران این شرکت در اکوسیستم استارتاپی اوکراین پرطرفدار است. فیوئل هم چنین به استارتاپ های اوکراینی در محاسبات لازم برای ورود به بازارهای تازه کمک می کند.

استارتاپ هایی مثل فیوئل بخشی از جریان بزرگ توسعه فناوری در اوکراین است که در جبهه اقتصادی با حمله نظامی روسیه دست و پنجه نرم می کند. شرکت های فناوری محور در اوکراین توانستند با در پیش گرفتن روش هایی مثل دورکاری و انتقال کارکنان به مناطق امن تر، به کار خود ادامه دهند.