در سیزدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران بررسی شد

تبعات تغییر نرخ ارز و معضل نقدینگی صنایع دارویی

تاریخ 1401/02/31 ساعت 09:40

در سیزدهمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، گزارشی در رابطه با تاثیر تغییر نرخ ارز بر این صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و وضعیت تامین نقدینگی بنگاه‌های فعال در این صنعت ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست، ابتدا محمود نجفی‌عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با اشاره به اینکه طی ادوار گذشته، میزان ارز ترجیحی تامین شده برای دارو و تجهیزات پزشکی رقمی بین 3 تا 3.5 میلیارد دلار بوده‌است، این احتمال را داد که تخصیص ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی، دست‌کم در نیمه اول امسال نیز برقرار باشد.

سپس و در ادامه این جلسه، سید سجاد حسینی کارشناس کمیسیون، به ارائه گزارشی در رابطه با روند تغییر نرخ ارز در صنعت دارو و تجهیزات پزشکی و وضعیت تامین نقدینگی شرکت‌های این حوزه پرداخت.

وی با استناد به داده‌های به دست آمده و تحلیل آن، ارزش بازار داروهای ساخته شده وارداتی در سال 1400 را رقمی در حدود یک میلیارد و 21 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: در مجموع، ارزش بازار محصولات وارداتی شامل تجهیزات پزشکی، دارو ساخته شده، مواد اولیه دارو و محصولات مرتبط با ویروس کرونا، طی سال گذشته در حدود 4 میلیارد و 488 میلیون دلار برآورد شده است در حالی که این میزان طی سال پیش از آن، حدود 3 میلیارد و 350 میلیون دلار بود.

حسینی به روند افزایشی ارزبری بازار دارویی کشور طی سه سال اخیر اشاره کرد و یادآور شد که طی سال 1400، در حوزه مواد اولیه و دارو ساخته شده به ترتیب 1.5 و 1 میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته است. وی همچنین روند تامین ارز نیما برای دارو طی سه سال اخیر را صعودی عنوان کرد به طوری که به گفته وی، این میزان از 78 میلیون دلار در سال 1398 به 543 میلیون دلار در سال 1400 رسیده است.

همچنین به گفته این کارشناس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، طی سال 1400، سهم ارز ترجیحی برای واردات داروهای ساخته شده، 92 درصد و برای واردات مواد اولیه صنعت دارو نیز 70 درصد بوده است و مابقی ارز موردنیاز این بخش با ارز نیما و ارز اشخاص تامین شده است. وی، سهم ارز اشخاص برای واردات دارو را یک درصد و برای واردات مواد اولیه دارویی نیز 2 درصد اعلام کرد.

وی سپس به ریال پرداختی صنعت دارو کشور برای تامین نهاده‌های وارداتی این بخش طی سال 1400 اشاره کرد و یادآور شد که طی این سال، رقمی نزدیک به 242 هزار میلیارد ریال برای تامین ارز بانکی، ارز نیما و مقدار محدودی نیز ارز صرافی، از سوی بنگاه‌ها و واحدهای دارویی کشور پرداخت شده است.

حسینی در عین حال، با اشاره به افزایش 2.8 برابری میزان وام دریافتی از سوی صنایع دارویی کشور طی سه سال اخیر، افزایش قیمت نهاده‌های بسته‌بندی، افزایش حقوق و دستمزدها، تغییر نرخ پایه محاسبات هزینه‌های دولتی و تغییر نرخ حمل و نقل هوایی و انتقال وجه به نیما را از جدی‌ترین عوامل موثر بر نقدینگی صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور برشمرد و یادآور شد که گردش نقدینگی صنعت دارو در کشور به 385 روز رسیده است.