موج تک شاخ ها در هندوستان اوج گرفت

تاریخ 1401/02/18 ساعت 11:24

کمترین و بیشترین زمان تبدیل یک استارتاپ در هندوستان به استارتاپی تک شاخ، 6 ماه تا 26 سال اعلام شده است.

موج ایجاد استارتاپ های تک شاخ  در هندوستان اوج گرفته است.

به گزارش نیوز آن ایر، نئوبانک  صدمین استارتاپ تک شاخ در هند را راه اندازی کرده است. وزارت تجارت و بازرگانی هندوستان در 6 می سال 2022 اعلام کرد از هر 10 یونیکورن در جهان، یک یونیکورن در هند ایجاد می شود.

استارتاپ نئوبانک صدمین استارتاپ تک شاخ در هندوستان است. این استارتاپ به تازگی از مجموع سرمایه گذاران در این کشور 50 میلیون دلار سرمایه جدید دریافت کرد.

در صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر، استارتاپ هایی که ارزش آن ها به بیش از یک میلیارد دلار برسد را استارتاپ های تک شاخ می نامند.

 آمارها در هند نشان می دهد، اکوسیستم استارتاپی هندوستان، سومین اکوسیستم بزرگ استارتاپی جهان از نظر تعداد تک شاخ ها، خانه 100 استارتاپ تک شاخ است که مجموع ارزش آن ها به 332.7 میلیارد دلار می رسد.

براساس آمار وزارت صنعت و تجارت در هندوستان، در چهار ماه گذشته از سال جاری میلادی، 14 استارتاپ تک شاخ جدید در هندوستان متولد شده اند که ارزش آن ها 18.9 میلیارد دلار برآورد شده است. در سال 2021، 44 استارتاپ از جمع کسب وکارهای نوپا در هندوستان به تک شاخی رسیدند که مجموع ارزش آن ها 93 میلیارد دلار است.

علاوه بر همه گیری کرونا که به رشد بخش دیجیتال در هندوستان کمک کرده است، سه عامل دیگر در سرعت گرفتن تولد تک شاخ ها در این کشور اثر دارد. شکوفایی اکوسیستم پرداخت دیجیتال، تعداد بالای کاربران تلفن های هوشمند در هندوستان و فضای مناسب در محیط کسب وکار هندوستان برای ایجاد کسب وکارهای دیجیتال به جذب سرمایه گذاران کمک کرده است.

آمارهای وزارت صنعت و تجارت هندوستان نشان می دهد از 16 ژانویه سال 2016 تا 2 می سال 2022، بیش از 69 هزار استارتاپ در این کشور شناسایی شده است. سهم استارتاپ های خدمات فناوری اطلاعات در این تعداد به 13 درصد می رسد. استارتاپ های حوزه سلامت و سبک زندگی به ترتیب  9 درصد سهم از کل این مجموعه را در اختیار دارند. استارتاپ های آموزش و خدمات  شغلی و تجارت هم به ترتیب سهم 7 و 5 درصدی از مجموع استارتاپ های هند را ثبت کرده اند. سهم استارتاپ های کشاورزی و حوزه خوراک در اکوسیستم استارتاپی هند به 5 درصد می رسد.

کمترین و بیشترین زمان تبدیل یک استارتاپ در هندوستان به استارتاپی تک شاخ، 6 ماه تا 26 سال اعلام شده است.