عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:

صادرات پیشران توسعه کشور است

تاریخ 1400/10/28 ساعت 10:01

کلید موفقیت و توسعه صادرات در تعاملات با دیگر کشورها نهفته است، هرچقدر دیپلماسی کشورها قوی تر باشد، درآمدهای صادراتی بیشتری خواهند داشت.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید کشورها براساس میزان ارتباطی که با دیگر کشورها دارند از جایگاه بهتر اقتصادی  در جهان برخوردارند. عباس آرگون می گوید:« قدرت اقتصادی کشورها ارتباط مستقیم با میزان تعاملات بین المللی آن ها دارد و این موضوع کلید توسعه صادرات است. توسعه صادرات الزاماتی دارد مثل حضور در پیمان های منطقه ای، حضور در پیمان های جهانی و بین المللی مانند سازمان تجارت پجهانی که هنوز کشور ما عضو آن نیست و می تواند خیلی به توسعه تجارت و صادرات کمک کند. دیپلماسی فعال اقتصادی کمک می کند که کشورها در صادرات موفق تر عمل کنند و ما هم باید دیپلماسی اقتصادی خود را توسعه دهیم.»

او با اشاره به اینکه در بعد داخلی هم باید در کشور روی مزیت های اصلی سرمایه گذاری کرد، ادامه می دهد:« باید با نگاه صادراتی کالاها را تولید کرد، اینکه با هدف بازار داخلی کالایی را تولید کنید و بعد به فکر صادرات آن باشید یا بخواهید بخش مازاد آن را صادرکنید، حتما موفق نخواهید بود. باید برای بازارهای هدف صادراتی برنامه ریزی دقیق داشت، ذائقه و نیازهای بازار هدف را سنجید و باید توجه داشت که آیا شما درباره آن کالا مزیت خاص (مزیت نسبی و رقابتی) دارید یا خیر؟ با بررسی این موارد و برنامه ریزی دقیق، کشوری می تواند در صادرات موفق باشد.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه صادرات باتوجه به شرایط کشور ما امری واجب و ضروری است، می گوید:« در شرایط تحریم ها و کاهش شدید درآمدهای نفتی بحث صادرات غیرنفتی برای تامین نیازهای ارزی به کشور کمک های بسیاری کرد و دولت با حمایت از صادرکنندگان و برداشتن موانع پیش روی صادرکنندگان می توانست شرایط بهتری را فراهم و فرصت های بیشتری را ایجاد کند.»

آرگون می گوید:« صادرات می تواند محرک باشد برای تولید، اشتغال و سرمایه گذاری جدید و در این بین مهم ترین مشکلاتی که صادرکنندگان با ان ها رو به رو هستند، شامل بی ثباتی در قوانین و مقررات، پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد ایران و ضعف در دیپلماسی اقتصادی و فعال است.»

او به ضرورت ایجاد شرکت های مدیریت صادرات هم اشاره می کند و می گوید:« متاسفانه ما شاهدیم مزیت های اقتصادی کشور را تا جایی خرد کرده ایم که حتی شرکت های ایرانی در بازارهای هدف با هم دیگر رقابت می کنند و این باعث افت توان رقابت صادراتی کشور شده است.»

این عضور هیات نمایندگان اتاق تهران به تحریم ها هم اشاره می کند و می گوید:« بحث دیگر که برای همه روشن و واضح است، موضوع تحریم هاست که باعث شده صادرکنندگان ایرانی نتوانند در روال عادی تجارت کنند و با محدودیت های شدید رو به رو باشند، نتوانند از ال سی و... استفاده کنند.»