چرا شرکت ها تولید محتوا را دست کم می گیرند؟

محتوای ضعیف فروش شرکت ها را کاهش می دهد

تاریخ 1400/10/06 ساعت 12:22

هدف اصلی کسب وکارها از تولید محتوا، رسیدن به فروش و درآمد بیشتر است. زمانی که با نادیده گرفتن ارزش کار تولیدکنندگان محتوا، به بی کیفیتی محتوا دامن می زنیم، نباید انتظار داشته باشیم، مشتریان در برخورد با ما تجربه های خوبی کسب کنند، از ما خرید کنند و به درآمد بیشتر برسیم. نتیجه بی توجهی به محتوا، کاهش درآمد و فروش است.

بدون تردید محتوا نقش ستون فقرات برقراری ارتباط با مشتریان را بازی می کند. با هر رویکردی که در کسب وکار دارید، به یک استراتژی محتوا برای مخابره شفاف پیام به مشتریان نیاز دارید. با این وجود، بخش تولید محتوا در بیشتر شرکت ها کمتر مورد توجه قرار می گیرد. صاحبان کسب وکارها بیشتر از خدمات نویسندگان آزادکار یا موسسات محتوایی استفاده می کنند که هزینه کمی در ازای هر کلمه  می خواهند. اما چرا؟ دلایل متنوعی برای این نادیده انگاری عمدی وجود دارد. باویک سرخدی، کارآفرین و موسس شرکت رایت رایت، در سایت کارآفرین در این باره نوشته است.

صرفه جویی در هزینه ها

بیشتر کسب وکارها یک رویه فرعی اما مهم دارند و آن، کم کردن هزینه ها تا جای ممکن است. در بین همه هزینه های بازاریابی، تولید محتوا یکی از اهداف آسان برای کسب وکارها در فرایند کاهش هزینه هاست. البته راه هایی برای رقابتی ماندن تولیدکنندگان محتوا در بازار پیدا شده  و  یکی از این راه ها، استفاده کسب وکارها از گزینه های در دسترس است. به این معنا که مدیران خدمات محتوا را با قیمت های نازل از موسساتی که در این زمینه کار می کنند، می خرند. این روند، هزینه ها را کاهش می دهد و همین باعث می شود خدمات تولید محتوا در کسب وکارها کم ارزش تر جلوه کند.

 واسطه ها

یک عامل دیگر که در کم ارزش شدن تولید محتوا در فضای کسب وکارها نقش آفرینی می کند، شیطنت واسطه هاست. بیشتر پروژه های تولید محتوا با در نظر گرفتن  سئو (SEO) انجام می شود. موسسات دیجیتال مارکتینگ این پروژه ها را به دست می گیرند و شرکت ها برای اطمینان از کیفیت بهینه سازی بخش عمده ای از بودجه را به آن ها اختصاص می دهند. اما این شرکت ها کمتر از یک سوم از دریافتی از کسب وکارها را برای پرداختن به تولیدکنندگان محتوا در نظر می گیرند. همین باعث می شود سر نویسندگان بی کلاه بماند.

با این حال، این محتواست که نقش اصلی را در بهینه سازی موتورهای جست وجو بازی می کند. کیفیت محتواست که کسب وکار را در ارتباط با مشتریان تقویت می کند. اما بی توجهی و دست کم گرفتن محتوا توسط کسب وکارها و واسطه هایی مثل شرکت های  بازاریابی، کیفیت محتوا را کاهش می دهد و این بر چرخش داده مورد نظر در اینترنت اثر می گذارد. در نهایت، همین محتوای ضعیف به تجربه ضعیف کاربران می انجامد  و به بی توجهی بیشتر به محتوا می انجامد.

رقابت ناسالم تولیدکنندگان محتوا

موسسات تولید محتوا و نویسندگان آزادکار، خودشان عامل دست کم گرفته شدن خدمات تولید محتوا هستند. بیشتر موسسات در جریان رقابت، خدمات خود را دست کم می گیرند و قیمت ها را پایین می آورند. آن ها از کسب وکارها و شرکت های بازاریابی پیشنهاداتی را می پذیرند که ارزش کار آن ها در آن دیده نشده است. بعضی موسسات حتی قبول می کنند نیمی از هزینه مطالب را هم پرداخت کنند. بنابراین اگر قرار است اوضاع تغییر کند، موسسات و تولیدکنندگان محتوا باید برای کار و مهارت های خودشان ارزش قائل شوند.

وقتی  تولید محتوا را بی ارزش می کند، چه می شود؟

تولید محتوا کار پرزحمتی است. به ساعت ها تلاش و جست وجو نیاز دارد. بارها چرک نویس هایی نوشته می شود تا به یک نسخه خوب  و مورد انتظار مشتری برسیم. زمانی که با پرداخت کم، این تلاش ها نادیده گرفته می شود، همه گروه ناامید می شوند و در کارهای بعدی، خبری از کیفیت بالاتر متن و تجربه بهتر مشتریان نیست. پیامدهای بی توجهی و کم ارزش دیدن کار موسسات تولید محتوا و نویسندگان چیست؟

نوشته های ضعیف

بیشتر کسب وکارهایی که ارزش تولید محتوا را دست کم می گیرند، متن های کم کیفیتی تحویل می گیرند. درواقع ظرفیت واقعی موسساتی که خدمات محتوا ارائه می دهند، غیرقابل پیش بینی می شود.

تجربه های بد کاربران

هدف اصلی کسب وکارها از تولید محتوا، رسیدن به فروش و درآمد بیشتر است. زمانی که با نادیده گرفتن ارزش کار تولیدکنندگان محتوا، به بی کیفیتی محتوا دامن می زنیم، نباید انتظار داشته باشیم، مشتریان در برخورد با ما تجربه های خوبی کسب کنند، از ما خرید کنند  و به درآمد بیشتر برسیم. نتیجه بی توجهی به محتوا، کاهش درآمد و فروش  است.

نوشته های ناقص

در غیاب مشوقی که به گروه تولید محتوا انگیزه دهد، هیچ جست وجوی عمیقی برای تهیه محتوای کامل انجام نمی شود.