معاون وزیر اقتصاد :

ارز ترجیحی ١۴٠٠ در نیمه اول سال خرج شد

تاریخ 1400/09/03 ساعت 11:13

معاون وزیر اقتصاد گفت: تمام ارز ۴٢٠٠ تومانی در شش ماه اول امسال خرج شده و برای دولت جدید امکان تدوام تخصیص ارز ترجیحی وجود نداشت.

ایلنا

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی سبحانیان، در نشست خبری امروز با بیان اینکه امور مدیریت را در  شرایطی به دست گرفتیم که رشد اقتصادی در یک دهه گذشته نزدیک به صفر بوده است، گفت: در شرایطی دولت را تحول گرفتیم که نرخ تورم در بالاترین تعداد قرار داشت و نرخ تشکیل سرمایه منفی بود.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از ارز ۴٢٠٠ تومانی در شش ماه اول امسال خرج شده و برای دولت جدید امکان تدوام تخصیص ارز ترجیحی وجود نداشت.