در پنجمین جلسه کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران بررسی شد

تعیین سرفصل‌های دوره عالی آموزشی صنعت سلامت در مدرسه تکاپو

تاریخ 1400/06/23 ساعت 11:59

نمایندگان بخش‌خصوصی در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران طی پنجمین جلسه این کمیسیون به گفت‌و‌گو درباره تعیین سرفصل‌های دوره عالی آموزشی ویژه اقتصاد سلامت در مدرسه کسب‌و‌کار اتاق تهران نشستند.

در این رابطه، ندا صالحی‌راد معاون اجرایی مدرسه تکاپو به تشریح دوره شش ماهه‌ای پرداخت که هم‌اکنون در این مدرسه و با موضوع صنعت سلامت در حال برگزاری است و طی آن، دانش‌پژوهان این دوره عالی آموزشی با اصول کسب‌و‌کارهای صنعت سلامت، مدیریت مالی و ابزارهای سرمایه‌گذاری در صنعت سلامت، کاربرد داده و هوش مصنوعی در صنعت سلامت و توانایی‌های نرم در مدیریت کسب‌و‌کارهای صنعت سلامت آشنا می‌شوند.

در ادامه، اعضای کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران طی گفت‌و‌گو و هم‌فکری با یکدیگر، به نیازسنجی‌های آموزشی در حوزه اقتصاد سلامت پرداختند و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود در رابطه با تدوین و تعیین سرفصل‌های یک دوره عالی آموزشی مرتبط با صنعت سلامت را مطرح کردند.

همچنین در این نشست، مسئله شفافیت در روند ثبت دارو در سازمان غذا و دارو با گزارشی که از سوی نماینده شرکت پاسار فارمد ارائه شد، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت. این شرکت در حوزه‌های تحقیقاتی مرتبط با دارو و بازار مربوط به این صنعت فعالیت می‌کند و در گزارشی که از سوی منیره افضلی از این شرکت تشریح شد، شاخص شفافیت در ثبت دارو که از سوی سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و وضعیت ایران در این بخش، بازگویی شد و بر اساس آخرین مطالعه صورت گرفته در سال 2020، امتیاز ایران در این زمینه معادل 7.6 است که به گفته افضلی، رتبه قابل قبولی است.

به گفته وی، برای ارزیابی کشورها در حوزه ثبت دارو پرسشنامه‌ای از سوی سازمان بهداشت جهانی طراحی و بر اساس آن، کشورها و به طور مشخص سازمان غذا و دارو کشورها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. وی در همین رابطه یادآوری کرد که بر اساس تحقیق سازمان بهداشت جهانی در سال 2020، در کمیته ثبت سازمان غذا و دارو ایران، فرایند تصمیم‌گیری‌ها دموکراتیک نیست و دستورالعمل‌های مربوط به تضاد منافع در این بخش شفاف نیست.

در ادامه و طبق جمع‌بندی نظر اکثریت اعضای کمیسیون، مقرر شد تا موضوع شفافیت در روند ثبت دارو در سازمان غذا و دارو طی هم‌فکری با تشکل‌های صنعت سلامت مورد ارزیابی بیشتر قرار گرفته و راهکارهایی برای بهبود شاخص‌ها در این بخش تعیین شود.